Buôn người và nơi làm việc ngược đãi

Làm việc phải tự nguyện. Bạn có quyền rời bỏ bất kỳ nơi làm việc nào, đặc biệt là những nơi có tình trạng bị ép buộc, ngược đãi và/hoặc bóc lột.

Việc bóc lột một người để lấy sức lao động, dịch vụ hoặc mại dâm bằng cách sử dụng vũ lực, gian lận hoặc ép buộc là một tội phạm được gọi là buôn người. Không có hồ sơ duy nhất về nạn nhân của nạn buôn người. Nạn nhân của nạn buôn người có thể là bất kỳ ai – bất kể chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tình trạng khuyết tật, tôn giáo, tuổi tác, giới tính, khuynh hướng tính dục, bản dạng giới tính, tình trạng kinh tế xã hội, trình độ học vấn hoặc tình trạng công dân. Buôn người có thể xảy ra thông qua ép buộc tâm lý hoặc đe dọa gây tổn hại phi thể chất, ngay cả khi không có bất kỳ hoạt động bạo lực thể chất hoặc đe dọa gây tổn hại hoặc hạn chế về thể chất nào. Có một số dấu hiệu cảnh báo có thể cho thấy có nạn buôn người. 

Những kẻ buôn người và những người giúp đỡ họ có thể:

  • sử dụng các mối đe dọa và các hành vi đe dọa khác (bao gồm cả đe dọa trục xuất) để khiến bạn hoặc những người khác cảm thấy quá sợ hãi không dám tìm cách rời đi;
  • yêu cầu bạn lao động, cung cấp dịch vụ hoặc làm mại dâm để trả nợ;
  • sử dụng các quy tắc và biện pháp kiểm soát để khiến bạn hoặc những người khác khó rời đi, khiếu nại hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ;
  • giữ hộ chiếu hoặc những giấy tờ quan trọng khác để khiến việc rời đi, khiếu nại hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ trở nên khó khăn hơn; hoặc
  • đưa ra những lời hứa hão huyền về loại công việc, giờ làm việc, điều kiện làm việc hoặc sinh hoạt, hoặc tiền lương.
Portrait of depressed unhealthy lady, domestic violence victim human trafficking

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết đang bị ngược đãi, hãy liên hệ với Đường dây Quốc gia chống Buôn người. Các chuyên gia được đào tạo luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7 bằng hơn 200 ngôn ngữ. Báo cáo của bạn được giữ bí mật và có thể ẩn danh. Đường dây nóng này do một tổ chức phi chính phủ điều hành.

Gọi Đường dây Quốc gia chống Buôn người theo số 1-888-373-7888 (trong Hoa Kỳ) hoặc soạn tin nhắn có nội dung “BeFree” rồi gửi đến số 233733.

Nếu bạn đang cận kề nguy hiểm, hãy gọi cho cảnh sát theo số 911 (trong Hoa Kỳ). Cho họ biết trường hợp khẩn cấp, vị trí của bạn và số điện thoại bạn đang gọi. Yêu cầu phiên dịch nếu bạn không nói được tiếng Anh.

Nguồn lực bổ sung

Nạn nhân của nạn buôn người có quyền được bảo vệ và hưởng các dịch vụ và có thể đủ điều kiện hưởng một số lợi ích công. Bạn có quyền yêu cầu trợ giúp bất kể tình trạng nhập cư và quyền rời bỏ nơi làm việc bị ngược đãi.

Nếu bạn đang bị ngược đãi, điều quan trọng nhất là phải tìm kiếm sự an toàn. Bạn không cần phải tiếp tục công việc của mình nếu người sử dụng lao động đang ngược đãi bạn. Nếu bạn không phải là công dân Hoa Kỳ và đang làm việc tại Hoa Kỳ bằng thị thực hợp lệ, tình trạng thị thực của bạn có thể không còn hiệu lực nếu bạn rời khỏi người sử dụng lao động của mình, nhưng bạn có thể đủ điều kiện được cấp thị thực không định cư U hoặc T. Trợ giúp có sẵn.

Bạn có thể nộp đơn khiếu nại chính thức hoặc nộp đơn kiện người sử dụng lao động trong khi bạn đang làm việc hoặc sau khi bạn nghỉ việc. Nếu người sử dụng lao động có hành động chống lại (hoặc trả đũa) bạn vì đã làm như vậy, nghĩa là họ đang vi phạm luật.

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.

Vấn đề phổ biến