Chọn ủng hộ hoặc không ủng hộ công đoàn

Bạn có quyền tham gia hoặc không tham gia cùng các đồng nghiệp vào hoạt động cải thiện điều kiện làm việc.

Luật liên bang bảo vệ quyền hành động của bạn cùng với các nhân viên khác để giải quyết điều kiện tại nơi làm việc. Bạn có quyền thành lập, tham gia hoặc ủng hộ một tổ chức lao động cho mục đích thương lượng tập thể và mục đích hợp tác cùng các đồng nghiệp cải thiện các điều khoản và điều kiện làm việc.

Bạn có quyền tham gia hoặc không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trong số này. Luật liên bang bảo vệ quyền từ chối tham gia tổ chức công đoàn hoặc các hoạt động chung, và chiến dịch chống lại công đoàn trong một chiến dịch tổ chức.

Large group of factory worker standing together in warehouse or storehouse . Logistics , supply chain and warehouse business concept .

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

NLRB là một cơ quan Liên bang bảo vệ quyền của bạn được tham gia cùng với các nhân viên khác để cải thiện mức lương và điều kiện làm việc, có hoặc không có sự trợ giúp của công đoàn. Để được hỗ trợ, vui lòng gọi:

1-844-762-NLRB (1-844-762-6572)

Có hỗ trợ bằng tiếng Tây Ban Nha.

Người gọi bị khiếm thính hoặc lãng tai muốn nói chuyện với người đại diện của NLRB có thể gửi email đến địa chỉ relay.service@nlrb.gov. Người đại diện của NLRB sẽ gửi email hướng dẫn cho người yêu cầu về cách sắp xếp lịch cuộc gọi dịch vụ chuyển tiếp.

Bạn có các quyền giống như tất cả người lao động được bảo vệ theo Đạo luật Quan hệ Lao động Quốc gia bất kể tình trạng nhập cư, bao gồm cả việc bảo vệ chống lại hành vi trả đũa. Nếu bạn đã nộp đơn tố cáo hoặc là nhân chứng và bạn hoặc người đại diện của bạn nói với chúng tôi rằng có hoạt động được NLRA bảo vệ tại nơi làm việc và việc cứu trợ nhập cư là cần thiết để bảo vệ những nhân viên đang thực hiện các quyền đó hoặc tham gia vào quy trình NLRB, thì NLRB sẽ xem xét tìm kiếm cứu trợ nhập cư cho nhân viên tại nơi làm việc đó bao gồm hoãn hành động, tạm tha, tình trạng thị thực U hoặc T, hoặc cứu trợ khác nếu có và phù hợp.

Nguồn lực bổ sung

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.