Nộp đơn khiếu nại lên Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA)

Nếu bạn tin rằng có một mối nguy hiểm nghiêm trọng hoặc người sử dụng lao động không tuân theo các tiêu chuẩn của OSHA, bạn có quyền yêu cầu thanh tra. Bạn nên nộp Thông báo Cáo buộc về Mối nguy hiểm Sức khỏe hoặc An toàn càng sớm càng tốt sau khi nhận thấy mối nguy hiểm hoặc việc không tuân thủ, vì OSHA chỉ có thể phạt những vi phạm hiện đang tồn tại hoặc đã tồn tại trong 6 tháng qua.

Tôi có thể mong đợi điều gì?

Bước 1

Thu thập thông tin để nộp đơn khiếu nại:

 

  • Tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn

  • Tên, địa chỉ và số điện thoại của người sử dụng lao động (hoặc cơ quan tuyển dụng) bạn muốn nộp đơn khiếu nại

  • Tên người quản lý hoặc chủ sở hữu

  • Loại hình kinh doanh

  • Mô tả về mối nguy hiểm bạn cho rằng có tồn tại, cùng với vị trí của tòa nhà hoặc nơi làm việc

Bước 2

Chọn cách nộp:

  • Trực tuyến

  • Qua điện thoại theo số 1-800-321-OSHA

  • Qua đường bưu điện hoặc fax

Bước 3

  • Chúng tôi sẽ xem xét đơn khiếu nại của bạn và liên hệ với bạn nếu cần thêm thông tin.

Bước 4

Chúng tôi sẽ làm việc với bạn để trả lời các câu hỏi của bạn và xác định xem có cần tiến hành điều tra hay không.

Bước 5

Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra và sẽ chia sẻ kết quả với bạn.

 

Engineer wearing gas mask outside the factory