Quấy rối

Bạn được bảo vệ chống phân biệt đối xử.

Quấy rối là một hình thức phân biệt đối xử trong tuyển dụng. Luật liên bang nghiêm cấm hành vi quấy rối dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính (kể cả tình trạng mang thai), khuynh hướng tính dục, bản dạng giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác (40 tuổi trở lên), tình trạng khuyết tật, thông tin di truyền, tư cách là cựu chiến binh được bảo vệ hoặc hoạt động được bảo vệ (như nộp đơn khiếu nại về phân biệt đối xử hoặc tham gia vào một cuộc điều tra hoặc vụ kiện về phân biệt đối xử).

Hành vi quấy rối tạo ra môi trường làm việc thù địch khách quan cũng có thể vi phạm pháp luật, ngay cả khi không có hành động tuyển dụng tiêu cực nào xảy ra. Người sử dụng lao động sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi quấy rối của những nhân viên không phải là người giám sát hoặc những người không phải là nhân viên mà họ có quyền kiểm soát nếu họ biết, hoặc đáng lẽ phải biết, về hành vi quấy rối và không thực hiện hành động khắc phục nhanh chóng và thích hợp.

Người sử dụng lao động đương nhiên phải chịu trách nhiệm về hành vi quấy rối của người giám sát dẫn đến hành động tiêu cực trong tuyển dụng, chẳng hạn như sa thải bạn, không thăng chức hoặc tuyển dụng bạn, hoặc mất lương.

Bạn có quyền nộp đơn khiếu nại hoặc Cáo buộc Phân biệt đối xử, tham gia vào một cuộc điều tra hoặc vụ kiện về phân biệt đối xử trong tuyển dụng, tham gia vào bất kỳ hoạt động tạo cơ hội việc làm bình đẳng (EEO) được bảo vệ nào, hoặc phản đối hành vi quấy rối hoặc phân biệt đối xử mà không bị người sử dụng lao động trả đũa.

Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn

Những sự coi thường nhỏ nhặt, phiền toái và những sự cố đơn lẻ (trừ phi cực kỳ nghiêm trọng) sẽ không trở thành hành vi phạm pháp. Để được coi là bất hợp pháp, hành vi đó phải nghiêm trọng hoặc có sức lan tỏa đủ lớn để tạo ra một môi trường làm việc đáng sợ, thù địch hoặc xúc phạm những người biết điều.

Hành vi xúc phạm có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, những trò đùa xúc phạm, nói xấu, gọi tên xúc phạm hoặc bêu xấu, tấn công hoặc đe dọa thân thể, đe dọa hoặc chế giễu, lăng mạ hoặc hạ thấp, đồ vật hoặc hình ảnh xúc phạm và cản trở hiệu suất công việc. Quấy rối có thể xảy ra trong nhiều trường hợp, bao gồm:

  • kẻ quấy rối có thể là người giám sát của nạn nhân, người giám sát ở khu vực khác, đại lý của người sử dụng lao động, đồng nghiệp hoặc người không phải là nhân viên (chẳng hạn như khách hàng hoặc nhà cung cấp).
  • nạn nhân không nhất thiết phải là người bị quấy rối mà có thể là bất kỳ ai bị ảnh hưởng bởi hành vi xúc phạm.
  • quấy rối bất hợp pháp có thể xảy ra mà không gây thiệt hại về kinh tế hoặc khiến nạn nhân bị sa thải.

Quấy rối tình dục, bao gồm cả những lời tán tỉnh tình dục không mong muốn, đòi quan hệ tình dục và quấy rối bằng lời nói hoặc hành động khác có tính chất tình dục, là bất hợp pháp. Ngoài ra, những nhận xét xúc phạm về giới tính của một người có thể là hành vi quấy rối tình dục bất hợp pháp. Ví dụ: hành vi quấy rối một phụ nữ bằng việc liên tục có những bình luận xúc phạm về phụ nữ nói chung là bất hợp pháp.

Bạn thường có quyền được bảo vệ chống lại hành vi phân biệt đối xử bất kể tình trạng nhập cư của bạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tình trạng nhập cư có thể hạn chế các biện pháp khắc phục mà bạn có thể nhận được.

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.

Vấn đề phổ biến