Bộ Lao động Hoa Kỳ

Khi nhấp vào đường liên kết bên dưới, bạn sẽ được chuyển đến trang web “Contact Us” (Liên hệ với chúng tôi) của Bộ Lao động Hoa Kỳ.

 

https://www.dol.gov/general/contact

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.