Ưu tiên cựu chiến binh

Bạn có thể có quyền được ưu tiên xem xét cho một số công việc của chính phủ liên bang.

Quyền ưu tiên cựu chiến binh dành sự ưu tiên cho những cựu chiến binh đủ điều kiện trong việc bổ nhiệm vào một số công việc nhất định của chính phủ liên bang so với nhiều người xin việc khác. Theo luật, cựu chiến binh đủ tiêu chuẩn bị khuyết tật liên quan đến nghĩa vụ hoặc đã thực hiện nghĩa vụ trong các Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ trong các khoảng thời gian cụ thể hoặc trong các chiến dịch quân sự có thể được ưu tiên hơn những người không phải là cựu chiến binh trong các cuộc hẹn cạnh tranh cho các vị trí công vụ liên bang và trong việc giữ lại trong thời gian giảm lực lượng lao động.

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Chúng tôi cam kết giúp bạn hiểu các quyền của mình với tư cách là người lao động. Bạn có thể tìm câu trả lời cho nhiều câu hỏi về các quyền của mình bằng cách sử dụng Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ):

Dịch vụ Việc làm và Đào tạo dành cho Cựu chiến binh (VETS) được phép điều tra và giải quyết các khiếu nại về vi phạm liên quan đến quyền Ưu tiên Cựu chiến binh.

 

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ:

VETS: 1-866-4-USA-DOL (TTY 1-877-889-5627)

Nếu bạn cảm thấy mình bị phân biệt đối xử vì là cựu chiến binh hoặc quân nhân hoặc vì bạn đã tìm cách thực hiện quyền của mình hoặc quyền của người khác, với tư cách là cựu chiến binh hoặc quân nhân, bạn có quyền nộp đơn khiếu nại và tham gia vào một cuộc điều tra mà không bị người sử dụng lao động trả đũa.

Điều quan trọng cần lưu ý là quyền ưu tiên cựu chiến binh không đảm bảo rằng cựu chiến binh sẽ có một công việc và quyền này không áp dụng cho các hành động nội bộ của cơ quan như thăng chức, thuyên chuyển, phân công lại công việc và phục hồi vị trí.

Ngoài ra, không phải quân nhân tại ngũ nào cũng đủ điều kiện được áp dụng quyền ưu tiên cựu chiến binh khi xuất ngũ. Để đủ điều kiện, bạn phải đáp ứng một số điều kiện.

Luật liên bang cũng cấm người sử dụng lao động là chính phủ liên bang từ chối tuyển dụng quân nhân hoặc cựu chiến binh dựa trên việc họ phục vụ trong lực lượng vũ trang trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai.

Nguồn lực bổ sung

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.