Bị trả đũa sau khi nộp đơn tố cáo công đoàn

Bạn có quyền tham gia hoặc không tham gia cùng các đồng nghiệp.

Luật liên bang bảo vệ quyền hành động của bạn cùng với các nhân viên khác để giải quyết điều kiện tại nơi làm việc. Bạn có quyền tham gia hoặc không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trong số này. Luật liên bang bảo vệ quyền từ chối tham gia tổ chức công đoàn hoặc các hoạt động chung, và chiến dịch chống lại công đoàn trong một chiến dịch tổ chức. Bạn có quyền không bị người sử dụng lao động hoặc các tổ chức lao động cản trở hoặc ép buộc trong việc thực hiện các quyền này. Bạn không thể bị sa thải, bị kỷ luật, bị giáng chức hoặc bị phạt dưới bất kỳ hình thức nào vì tham gia hoặc không tham gia vào các hoạt động này hoặc nộp đơn tố cáo người sử dụng lao động hoặc công đoàn theo NLRB.

Bạn có quyền được công đoàn đại diện một cách công bằng, một cách thiện chí và không phân biệt đối xử. Nghĩa vụ này áp dụng cho hầu hết mọi hành động mà công đoàn có thể thực hiện khi làm việc với người sử dụng lao động trong tư cách là bên đại diện cho bạn. Ví dụ: một công đoàn đại diện cho bạn không thể từ chối xử lý khiếu nại vì bạn đã chỉ trích các quan chức công đoàn hoặc vì bạn không phải là thành viên của công đoàn.

Large group of factory worker standing together in warehouse or storehouse . Logistics , supply chain and warehouse business concept .

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

NLRB là một cơ quan Liên bang bảo vệ quyền của bạn được tham gia cùng với các nhân viên khác để cải thiện mức lương và điều kiện làm việc, có hoặc không có sự trợ giúp của công đoàn. Để được hỗ trợ, vui lòng gọi:

1-844-762-NLRB (1-844-762-6572)

Có hỗ trợ bằng tiếng Tây Ban Nha.

Người gọi bị khiếm thính hoặc lãng tai muốn nói chuyện với người đại diện của NLRB có thể gửi email đến địa chỉ relay.service@nlrb.gov. Người đại diện của NLRB sẽ gửi email hướng dẫn cho người yêu cầu về cách sắp xếp lịch cuộc gọi dịch vụ chuyển tiếp.

Nếu tin rằng các quyền của mình đã bị vi phạm, bạn nên liên hệ với Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia (NLRB). Luật pháp không cho phép công đoàn trả đũa bạn vì đã nộp đơn tố cáo hoặc tham gia vào một cuộc điều tra hoặc tố tụng của NLRB.

Bạn có các quyền giống như tất cả người lao động được bảo vệ theo Đạo luật Quan hệ Lao động Quốc gia bất kể tình trạng nhập cư, bao gồm cả việc bảo vệ chống lại hành vi trả đũa.

Nguồn lực bổ sung

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.