Bị trả đũa sau khi nộp đơn tố cáo người sử dụng lao động

Bạn có quyền tham gia cùng đồng nghiệp giải quyết các điều kiện tại nơi làm việc.

Nếu tin rằng các quyền của mình đã bị người sử dụng lao động vi phạm, bạn nên liên hệ với Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia (NLRB) càng sớm càng tốt. Bạn sẽ có thể nói chuyện với một người đại diện của NLRB và hỏi về những vi phạm có thể xảy ra. Người sử dụng lao động sẽ không được thông báo về các thắc mắc của bạn. Nếu muốn, bạn có thể nộp đơn cáo buộc hành vi lao động không công bằng cho biết rằng người sử dụng lao động đã vi phạm quyền của bạn hoặc quyền của những người lao động khác. Một tổ chức hoặc bạn bè/người thân cũng có thể thay mặt bạn nộp đơn tố cáo. Không mất phí nộp đơn cáo buộc hành vi lao động không công bằng và bạn không cần luật sư. Sau khi nộp đơn tố cáo, một bản sao của đơn sẽ được gửi cho người sử dụng lao động.

Luật pháp nghiêm cấm người sử dụng lao động trả đũa bạn vì bạn đã nộp đơn tố cáo hoặc tham gia vào một cuộc điều tra hoặc tố tụng của NLRB. Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc phân biệt đối xử với bạn vì:

  • thông báo ý định nộp đơn tố cáo,
  • cung cấp thông tin hoặc lời khai có tuyên thệ cho một người đại diện của Ủy ban đang điều tra một cáo buộc,
  • từ chối tiết lộ danh tính của đồng nghiệp nộp đơn tố cáo,
  • nói chuyện với đồng nghiệp về lời khai trong tương lai, hoặc
  • từ chối làm chứng tự nguyện thay mặt họ.

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

NLRB là một cơ quan Liên bang bảo vệ quyền của bạn được tham gia cùng với các nhân viên khác để cải thiện mức lương và điều kiện làm việc, có hoặc không có sự trợ giúp của công đoàn. Để được hỗ trợ, vui lòng gọi:

1-844-762-NLRB (1-844-762-6572)

Có hỗ trợ bằng tiếng Tây Ban Nha.

Người gọi bị khiếm thính hoặc lãng tai muốn nói chuyện với người đại diện của NLRB có thể gửi email đến địa chỉ relay.service@nlrb.gov. Người đại diện của NLRB sẽ gửi email hướng dẫn cho người yêu cầu về cách sắp xếp lịch cuộc gọi dịch vụ chuyển tiếp.

Ngoài ra, người sử dụng lao động không được sa thải hoặc phân biệt đối xử với bạn vì họ nghi ngờ hoặc tin rằng bạn đã nộp đơn hoặc sắp nộp đơn tố cáo, dù đúng hay sai.

Bạn có các quyền giống như tất cả người lao động được bảo vệ theo Đạo luật Quan hệ Lao động Quốc gia bất kể tình trạng nhập cư, bao gồm cả việc bảo vệ chống lại hành vi trả đũa. Quy định này áp dụng cho cả hành động trả đũa dựa trên tình trạng nhập cư của bạn, chẳng hạn như đe dọa gọi cho cơ quan quản lý nhập cư. Nhân viên NLRB sẽ không hỏi về tình trạng nhập cư của bạn để chứng minh hành vi vi phạm Đạo luật Quan hệ Lao động Quốc gia.

Nguồn lực bổ sung

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.