Chấn thương tại nơi làm việc

Bạn có quyền có nơi làm việc an toàn và lành mạnh.

Theo luật liên bang, bạn có quyền có nơi làm việc an toàn và lành mạnh. Người sử dụng lao động của bạn phải cung cấp một nơi làm việc không có các mối nguy hiểm đã biết về sức khỏe và an toàn. Nếu bạn lo lắng về sức khỏe và sự an toàn tại nơi làm việc, bạn có quyền lên tiếng về những lo ngại đó mà không sợ bị trả đũa.

Woman cleaning ladder

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Chúng tôi cam kết giúp bạn hiểu các quyền của mình với tư cách là người lao động. Bạn có thể tìm câu trả lời cho nhiều câu hỏi về các quyền của mình bằng cách sử dụng Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ):

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tiền lương và Giờ làm việc của Bộ Lao động Hoa Kỳ: 1-866-4-US-WAGE (1-866-487-9243)

Tất cả các cuộc thảo luận giữa OSHA và nhân viên hoặc người đại diện của họ đều không phải trả phí và được giữ bí mật. Đơn khiếu nại của nhân viên hoặc người đại diện của họ về an toàn và sức khỏe sẽ được OSHA xem xét nghiêm túc và OSHA sẽ giữ bí mật thông tin của họ.

Bạn có quyền:

  • báo cáo thương tích hoặc bệnh tật liên quan đến công việc và nhận bản sao bệnh án của bạn.
  • xem các bản sao nhật ký thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc.
  • xem xét hồ sơ thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc.

Bạn cũng có quyền:

Bạn có quyền có nơi làm việc an toàn và lành mạnh bất kể tình trạng nhập cư.

Nguồn lực bổ sung

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.