Chủng tộc hoặc màu da

Bạn được bảo vệ chống phân biệt đối xử.

Bạn được bảo vệ chống phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc hoặc màu da. Phân biệt chủng tộc liên quan đến việc đối xử bất lợi với ai đó vì người đó thuộc một chủng tộc nhất định hoặc vì các đặc điểm cá nhân liên quan đến chủng tộc. Phân biệt màu da liên quan đến việc đối xử bất lợi với ai đó vì màu da.

Phân biệt đối xử dựa trên các đặc điểm liên quan đến chủng tộc – chẳng hạn như màu da, kết cấu tóc hoặc một số đặc điểm trên khuôn mặt – là vi phạm pháp luật, mặc dù không phải tất cả những người thuộc chủng tộc đó đều có chung đặc điểm. Mặc dù khái niệm chủng tộc và màu da có nhiều điểm tương đồng, nhưng chúng không đồng nghĩa với nhau. Phân biệt màu da có thể xảy ra giữa những người thuộc các chủng tộc hoặc sắc tộc khác nhau, hoặc giữa những người thuộc cùng một chủng tộc hoặc sắc tộc.

Một thông lệ tuyển dụng áp dụng cho tất cả mọi người, bất kể chủng tộc hay màu da, có thể là bất hợp pháp nếu có tác động tiêu cực đến những người thuộc một chủng tộc hoặc màu da nhất định mà không chứng minh được rằng thông lệ này có liên quan đến công việc và phù hợp với nhu cầu kinh doanh.

Bạn có quyền nộp đơn khiếu nại hoặc Cáo buộc Phân biệt đối xử, tham gia vào một cuộc điều tra hoặc vụ kiện về phân biệt đối xử trong tuyển dụng, tham gia vào bất kỳ hoạt động tạo cơ hội việc làm bình đẳng (EEO) được bảo vệ nào, hoặc phản đối hành vi quấy rối hoặc phân biệt đối xử mà không bị người sử dụng lao động trả đũa.

Male African American office worker reacts negatively to bad news. Stressed employee intern suffering from gender discrimination or unfair criticism. Shot of a young businessman experiencing stress

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Chúng tôi cam kết giúp bạn hiểu các quyền của mình với tư cách là người lao động. Bạn có thể tìm câu trả lời cho nhiều câu hỏi về các quyền của mình bằng cách sử dụng Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ):

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ:

OFCCP: 1-800-397-6251 (TTY 1-877-889-5627) hoặc Bộ phận hỗ trợ của OFCCP

EEOC: 1-800-669-4000 (Điện thoại video ASL: 1-844-234-5122), info@eeoc.gov hoặc sử dụng Cổng Công khai

Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn

Người sử dụng lao động không được phép phân biệt đối xử với bạn vì:

 • chủng tộc của bạn,
 • màu da của bạn,
 • kết cấu tóc của bạn,
 • khuôn mẫu hoặc giả định về khả năng, đặc điểm hoặc hiệu suất làm việc của bạn dựa vào chủng tộc hoặc màu da của bạn,
 • bạn kết hôn hoặc có mối liên quan đến một cá nhân thuộc chủng tộc hoặc màu da khác,
 • tư cách thành viên hoặc có mối liên quan đến các tổ chức hoặc nhóm sắc tộc,
 • tham dự hoặc tham gia vào các trường học hoặc nơi thờ cúng thường liên quan đến các nhóm thiểu số nhất định,
 • các thông lệ hoặc đặc điểm văn hóa thường liên quan đến chủng tộc hoặc sắc tộc, chẳng hạn như cách ăn mặc hoặc cách nói theo văn hóa, hoặc
 • điều kiện y tế chủ yếu ảnh hưởng đến một chủng tộc.

Ví dụ về phân biệt đối xử

Nói chung, điều này có nghĩa là bạn không thể:

 • bị sa thải,
 • bị từ chối một công việc hoặc cơ hội thăng tiến,
 • được giao ít việc hơn,
 • buộc phải nghỉ phép, hoặc
 • bị kỷ luật

vì chủng tộc hoặc màu da.

Nguồn lực bổ sung

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.

Vấn đề phổ biến