Giải quyết vấn đề tiền lương và điều kiện làm việc

Bạn có quyền tổ chức với những người khác để cải thiện tiền lương và điều kiện làm việc, đặt câu hỏi về cách trả lương của người sử dụng lao động và khẳng định các quyền của mình.

Luật liên bang bảo vệ quyền hành động của bạn cùng với các nhân viên khác để giải quyết điều kiện tại nơi làm việc, dù có công đoàn hay không. Người lao động chịu sự điều chỉnh của Đạo luật Quan hệ Lao động Quốc gia (NLRA) có quyền thành lập, tham gia hoặc ủng hộ một tổ chức lao động cho mục đích thương lượng tập thể hoặc hợp tác cùng các đồng nghiệp để cải thiện các điều khoản và điều kiện làm việc. Biện pháp bảo vệ này áp dụng cả với một số cuộc trò chuyện liên quan đến công việc được đăng trên mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook và Twitter.

Bạn có quyền cùng đồng nghiệp hành động để giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc, chẳng hạn như nói chuyện cởi mở với một hoặc nhiều đồng nghiệp về tiền lương, phúc lợi và điều kiện làm việc của bạn hoặc tham gia cùng các đồng nghiệp để nói chuyện trực tiếp với người sử dụng lao động về các vấn đề tại nơi làm việc. Bạn có quyền tham gia hoặc không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trong số này. Bạn không thể bị sa thải, kỷ luật, giáng chức hoặc bị phạt dưới bất kỳ hình thức nào vì đã tham gia vào những hoạt động đó.

Two men talking in warehouse

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia (NLRB) là một cơ quan Liên bang bảo vệ quyền của bạn được tham gia cùng với các nhân viên khác để cải thiện mức lương và điều kiện làm việc, có hoặc không có sự trợ giúp của công đoàn. Để được hỗ trợ, vui lòng gọi:

1-844-762-NLRB (1-844-762-6572)

Có hỗ trợ bằng tiếng Tây Ban Nha.

Người gọi bị khiếm thính hoặc lãng tai muốn nói chuyện với người đại diện của NLRB có thể gửi email đến địa chỉ relay.service@nlrb.gov. Người đại diện của NLRB sẽ gửi email hướng dẫn cho người yêu cầu về cách sắp xếp lịch cuộc gọi dịch vụ chuyển tiếp.

Nguồn lực bổ sung

Bạn có các quyền giống như tất cả người lao động được bảo vệ theo Đạo luật Quan hệ Lao động Quốc gia bất kể tình trạng nhập cư. Nếu bạn đã nộp đơn tố cáo hoặc là nhân chứng và bạn hoặc người đại diện của bạn nói với chúng tôi rằng có hoạt động được NLRA bảo vệ tại nơi làm việc và việc cứu trợ nhập cư là cần thiết để bảo vệ những nhân viên đang thực hiện các quyền đó hoặc tham gia vào quy trình NLRB, thì NLRB sẽ xem xét tìm kiếm cứu trợ nhập cư cho nhân viên tại nơi làm việc đó bao gồm hoãn hành động, tạm tha, tình trạng thị thực U hoặc T, hoặc cứu trợ khác nếu có và phù hợp.

Nhiều luật lao động liên bang, ví dụ: Đạo luật về Tiêu chuẩn Lao động Công bằng, Đạo luật Nghỉ phép vì Lý do Gia đình và Y tế và các chương trình thị thực lao động tạm thời, cũng bao gồm quy định chống trả đũa giúp bảo vệ nhân viên.

Nói chung, các quy định chống trả đũa nghiêm cấm việc trả đũa, quấy rối, đe dọa hoặc thực hiện hành động bất lợi đối với người lao động.

Bạn có quyền hỏi về tiền lương, số giờ làm việc hoặc các quyền khác của bạn và nói chuyện với người sử dụng lao động hoặc người đại diện của người sử dụng lao động. Bạn có quyền đặt câu hỏi về số giờ làm việc hoặc tiền lương của mình hoặc cách trả lương và khẳng định các quyền của mình.

Bạn có quyền tìm kiếm thông tin về các quyền của mình hoặc nộp đơn khiếu nại nếu bạn cho rằng các quyền của mình đã bị vi phạm.

Bạn cũng có quyền hợp tác trong một cuộc điều tra của Bộ phận Tiền lương và Giờ làm việc mà không bị can thiệp, đe dọa hoặc quấy rối.

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.