Giới thiệu về Worker.gov

Worker.gov do Bộ Lao động Hoa Kỳ tạo ra để cung cấp thông tin về quyền của người lao động và các vấn đề phổ biến tại nơi làm việc. Trang web này không đảm bảo có đầy đủ thông tin. Công cụ hỗ trợ tuân thủ này bao gồm các chủ đề khác nhau và luật lao động do nhiều cơ quan Liên bang thực thi:

DOL-logo

DOL

Sứ mệnh của Bộ Lao động (DOL) là thúc đẩy, khuyến khích và phát triển phúc lợi của những người làm công ăn lương, người tìm việc và những người về hưu ở Hoa Kỳ; cải thiện điều kiện làm việc; tăng cơ hội việc làm có lợi nhuận; và đảm bảo các quyền lợi và quyền liên quan đến công việc.

EEOC

Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng Hoa Kỳ (EEOC) chịu trách nhiệm thực thi các quy định của luật Liên bang nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử với người xin việc hoặc nhân viên dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính (bao gồm cả tình trạng mang thai, bản dạng giới tính và khuynh hướng tính dục), nguồn gốc quốc gia, tuổi tác (40 tuổi trở lên), tình trạng khuyết tật hoặc thông tin về di truyền.

DOJ

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thực thi các quy định của luật Liên bang nghiêm cấm phân biệt đối xử trong hoạt động tuyển dụng dựa trên chủng tộc, giới tính, tình trạng khuyết tật, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia và tình trạng công dân.

NLRB logo

NLRB

Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia (NLRB) là cơ quan Liên bang độc lập được trao quyền bảo vệ quyền tổ chức của người lao động và xác định xem có nên để các công đoàn làm bên đại diện thương lượng của họ hay không. Cơ quan này cũng hành động để ngăn chặn và khắc phục các hoạt động lao động bất công do người sử dụng lao động khu vực tư nhân và các công đoàn gây ra.

Trang web đồng hành của Worker.gov, Employer.gov, cung cấp thông tin về trách nhiệm của người tạo việc làm đối với người lao động của họ và trả lời các câu hỏi thường gặp. Cũng bao gồm trong bộ nguồn hỗ trợ tuân thủ này là elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ), một bộ công cụ trực tuyến, tương tác giúp người sử dụng lao động và người lao động tìm hiểu thêm về các quyền và trách nhiệm của họ theo nhiều luật lao động của Liên bang.