Khuynh hướng tính dục

Bạn được bảo vệ chống phân biệt đối xử.

Bạn có quyền làm việc trong một môi trường không có quấy rối bất hợp pháp và các hình thức phân biệt đối xử khác dựa trên khuynh hướng tính dục.

Phân biệt đối xử trong tuyển dụng cũng có thể xảy ra khi các chính sách hoặc thông lệ có vẻ công bằng của người sử dụng lao động có tác động tiêu cực đáng kể đến người lao động vì khuynh hướng tính dục của họ mà không chứng minh được rằng các chính sách hoặc thông lệ đó có liên quan đến công việc và phù hợp với nhu cầu kinh doanh. Và hành vi phân biệt đối xử cũng có thể xảy ra khi bạn và người đã phân biệt đối xử bạn có chung một đặc điểm được bảo vệ như khuynh hướng tính dục.

Bạn thường có quyền được bảo vệ chống lại hành vi phân biệt đối xử bất kể tình trạng nhập cư của bạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tình trạng nhập cư có thể hạn chế các biện pháp khắc phục mà bạn có thể nhận được.

Mechanic partners taking a selfie in auto repair shop
Mid adult businesswoman working with technology at coworking

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Chúng tôi cam kết giúp bạn hiểu các quyền của mình với tư cách là người lao động. Bạn có thể tìm câu trả lời cho nhiều câu hỏi về các quyền của mình bằng cách sử dụng Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ):

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ:

Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn

Người sử dụng lao động không được phép phân biệt đối xử với bạn vì:

  • khuynh hướng tính dục của bạn, hoặc
  • bạn kết hôn hoặc có mối liên quan đến người cùng giới.

Ví dụ về phân biệt đối xử

Nói chung, điều này có nghĩa là bạn không thể:

  • bị sa thải,
  • bị từ chối một công việc hoặc cơ hội thăng tiến,
  • được giao ít việc hơn,
  • buộc phải nghỉ phép, hoặc
  • bị kỷ luật

vì khuynh hướng tính dục của bạn.

Nguồn lực bổ sung

Vấn đề phổ biến