Mạng xã hội

Hoạt động trên mạng xã hội

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia (NLRB) là một cơ quan Liên bang bảo vệ quyền của bạn được tham gia cùng với các nhân viên khác để cải thiện mức lương và điều kiện làm việc, có hoặc không có sự trợ giúp của công đoàn. Để được hỗ trợ, vui lòng gọi:

1-844-762-NLRB (1-844-762-6572)

Có hỗ trợ bằng tiếng Tây Ban Nha.

Người gọi bị khiếm thính hoặc lãng tai muốn nói chuyện với người đại diện của NLRB có thể gửi email đến địa chỉ relay.service@nlrb.gov. Người đại diện của NLRB sẽ gửi email hướng dẫn cho người yêu cầu về cách sắp xếp lịch cuộc gọi dịch vụ chuyển tiếp.

Bạn có quyền tham gia cùng đồng nghiệp giải quyết các điều kiện tại nơi làm việc. Bạn có quyền thành lập, tham gia hoặc ủng hộ một tổ chức lao động cho mục đích thương lượng tập thể hoặc hợp tác cùng các đồng nghiệp cải thiện các điều khoản và điều kiện làm việc. Biện pháp bảo vệ này áp dụng với cả một số cuộc trò chuyện liên quan đến công việc trên mạng xã hội. Ví dụ: nhân viên có quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc và chia sẻ thông tin về lương, phúc lợi và điều kiện làm việc với đồng nghiệp trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Twitter, YouTube và các nền tảng khác.

Bạn không thể bị sa thải, kỷ luật, giáng chức hoặc bị phạt dưới bất kỳ hình thức nào vì tham gia vào các hoạt động này.

Nguồn lực bổ sung

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.