Người thân của cựu chiến binh

Bạn có một số biện pháp bảo vệ chống phân biệt đối xử với tư cách là người thân hoặc bản thân là cựu chiến binh hoặc quân nhân.

Luật pháp cấm nhà thầu liên bang phân biệt đối xử trong tuyển dụng dựa trên tình trạng cựu chiến binh đối với một cá nhân đủ tiêu chuẩn mà nhà thầu đó biết là vợ hoặc chồng của một cựu chiến binh được bảo vệ. Biện pháp bảo vệ này không chỉ áp dụng cho vợ/chồng mà còn cho cả những cá nhân khác nhà thầu biết có quan hệ gia đình, công việc kinh doanh, xã hội hoặc mối quan hệ hoặc hiệp hội khác với cựu chiến binh được bảo vệ. Để biết thêm thông tin, hãy đọc các câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp có liên quan.

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.