Nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng (EEOC) Hoa Kỳ

EEOC thực thi các quy định của luật Liên bang nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử với người xin việc hoặc người lao động dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính (bao gồm cả tình trạng mang thai, và theo quan điểm của EEOC, bản dạng giới tính và khuynh hướng tính dục), nguồn gốc quốc gia, tuổi tác (40 tuổi trở lên), tình trạng khuyết tật hoặc thông tin về di truyền. Hầu hết người sử dụng lao động có ít nhất 15 nhân viên đều là đối tượng của các luật mà EEOC thi hành.

Nói chung, bạn cần nộp đơn tố cáo trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra hành vi phân biệt đối xử. Thời hạn này được kéo dài thành 300 ngày theo lịch nếu một cơ quan tiểu bang hoặc địa phương thi hành luật cấm phân biệt đối xử trong tuyển dụng trên cơ sở tương tự. Đối với hành vi phân biệt tuổi tác, thời hạn nộp đơn chỉ được kéo dài thành 300 ngày nếu có luật của tiểu bang cấm phân biệt tuổi tác trong tuyển dụng và cơ quan nhà nước thực thi luật đó. Thời hạn này không được kéo dài nếu chỉ có luật địa phương cấm phân biệt tuổi tác.

 

Tôi có thể mong đợi điều gì?

Bước 1

Thu thập thông tin để nộp đơn khiếu nại:

  • Tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn

  • Tên, địa chỉ và số điện thoại của người sử dụng lao động (hoặc cơ quan tuyển dụng hoặc công đoàn) bạn muốn nộp đơn khiếu nại

  • Số lượng nhân viên làm việc ở đó (nếu biết)

  • Mô tả ngắn về sự kiện bạn cho là phân biệt đối xử (ví dụ: bạn bị sa thải, giáng chức, quấy rối)

  • Thời điểm diễn ra sự kiện

  • Lý do bạn tin rằng bạn bị phân biệt đối xử (chẳng hạn như chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, tình trạng mang thai, bản dạng giới tính và khuynh hướng tính dục, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác (40 tuổi trở lên), tình trạng khuyết tật hoặc thông tin di truyền)

  •  

Bước 2

Chọn cách nộp:

Bước 3

Sau khi bạn nộp đơn khiếu nại, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một bản sao cùng với mã số khiếu nại. Chúng tôi sẽ xem xét đơn khiếu nại của bạn và liên hệ với bạn nếu cần thêm thông tin. Bạn có thể kiểm tra tình trạng khiếu nại bất cứ lúc nào.

Bước 4

Chúng tôi sẽ làm việc với bạn để trả lời các câu hỏi của bạn và xác định xem có cần tiến hành điều tra hay không.

Bước 5

Nếu chúng tôi xác định luật có thể đã bị vi phạm, chúng tôi sẽ cố gắng đạt được thỏa thuận tự nguyện với người sử dụng lao động. Nếu chúng tôi không thể đạt được thỏa thuận giải quyết, trường hợp của bạn sẽ được chuyển cho nhân viên pháp lý của chúng tôi (hoặc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong một số trường hợp), họ sẽ quyết định liệu cơ quan có nên khởi kiện hay không. Nếu chúng tôi quyết định không khởi kiện, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn Thông báo về Quyền Khởi kiện.