Quyền của cựu chiến binh/quân nhân

Bạn có một số biện pháp bảo vệ việc làm với tư cách là cựu chiến binh hoặc quân nhân.

Hai luật của liên bang cấm phân biệt đối xử trong tuyển dụng dựa trên tình trạng là cựu chiến binh hoặc quân nhân. Theo Đạo luật Quyền được Tuyển dụng và Tái Tuyển dụng Quân nhân năm 1994, bạn được bảo vệ chống phân biệt đối xử dựa trên việc trước đây bạn từng phục vụ trong các lực lượng vũ trang; hiện đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang; hoặc có ý định phục vụ trong các lực lượng vũ trang. Quy định này áp dụng bất kể người sử dụng lao động của bạn là tư nhân, chính phủ liên bang, chính quyền tiểu bang hay chính quyền địa phương. Bạn cũng có thể được bảo vệ chống phân biệt đối xử theo Đạo luật Hỗ trợ sự Điều chỉnh của Cựu chiến binh Thời kỳ Việt Nam (VEVRAA) nếu bạn là nhân viên của một nhà thầu hoặc nhà thầu phụ liên bang và đáp ứng định nghĩa về “cựu chiến binh được bảo vệ”. Ngoài ra, theo cả hai luật, người sử dụng lao động của bạn cũng bị cấm phân biệt đối xử với bạn vì bạn tìm cách thực hiện quyền của mình hoặc quyền của người khác.

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Chúng tôi cam kết giúp bạn hiểu các quyền của mình với tư cách là người lao động. Bạn có thể tìm câu trả lời cho nhiều câu hỏi về các quyền của mình bằng cách sử dụng Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ):

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ:

VETS: 1-866-237-0275 thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối ET (Dịch vụ Chuyển tiếp Liên bang bằng cách quay số 711) hoặc văn phòng VETS tại địa phương của bạn

Nếu bạn cảm thấy mình bị phân biệt đối xử vì là cựu chiến binh hoặc quân nhân hoặc vì bạn đã tìm cách thực hiện quyền của mình hoặc quyền của người khác, với tư cách là cựu chiến binh hoặc quân nhân, bạn có quyền nộp đơn khiếu nại và tham gia vào một cuộc điều tra mà không bị người sử dụng lao động trả đũa.

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.