Là thợ mỏ, tôi có những biện pháp bảo vệ nào chống lại hoạt động trả đũa và can thiệp?

Luật liên bang bảo vệ thợ mỏ chống lại hoạt động trả đũa vì đã thực hiện các quyền của họ theo Đạo luật Khai khoáng. Không ai được sa thải, giáng chức, quấy rối, có hành thân mật nhạy cảm, thuyên chuyển, từ chối tuyển dụng, cắt lương hoặc phân biệt đối xử với bạn vì bạn thực hiện các quyền của mình. Không ai có thể can thiệp vào việc thực hiện các quyền được bảo vệ của bạn.

a worker is pouring coal in repository

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Chúng tôi cam kết giúp bạn hiểu các quyền của mình với tư cách là thợ mỏ.

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ:

Cơ quan Quản lý Sức khỏe và An toàn Khai khoáng (MSHA), Văn phòng Trợ lý: (202) 693-9414 hoặc AskMSHA@dol.gov

Khi bạn liên hệ với DOL, mọi cuộc thảo luận với chúng tôi, bao gồm cả khiếu nại, đều không phải trả phí và được giữ bí mật. Tên của bạn và bản chất của khiếu nại sẽ không được tiết lộ cho người sử dụng lao động của bạn. Trường hợp duy nhất chúng tôi chia sẻ thông tin đó là khi cần thiết để theo đuổi một cáo buộc và chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy khi được bạn cho phép hoặc nếu tòa án yêu cầu.

Ai được bảo vệ?
Theo Đạo luật về Sức khỏe và An toàn Khai khoáng của Liên bang năm 1977, thợ mỏ, người đại diện của thợ mỏ và người xin việc được bảo vệ chống trả đũa và can thiệp. Tất cả những người (bao gồm cả người giám sát, nhà thầu, công nhân xây dựng hoặc phá dỡ và tài xế xe tải) làm việc tại mỏ đều được coi là “thợ mỏ” và có thể thực hiện các quyền Đạo luật trao cho họ.

Bảo vệ chống trả đũa với tư cách thợ mỏ

Bạn được bảo vệ chống trả đũa vì đã tham gia vào một số hoạt động an toàn được bảo vệ, chẳng hạn như xác định các mối nguy hiểm, yêu cầu kiểm tra, hoặc từ chối tham gia vào các hành vi không an toàn.

Bảo vệ chống can thiệp với tư cách thợ mỏ

Bạn được bảo vệ chống can thiệp vào việc thực hiện một số hoạt động an toàn được bảo vệ, chẳng hạn như xác định các mối nguy hiểm, yêu cầu kiểm tra, hoặc từ chối tham gia vào các hành vi không an toàn.

Điều 105(c) của Đạo luật Khai khoáng cấm mọi người phân biệt đối xử với thợ mỏ, người xin việc và người đại diện của thợ mỏ vì thực hiện các quyền theo luật định, đặc biệt là quyền liên quan đến các hoạt động an toàn hoặc sức khỏe. Các quyền hợp pháp được bảo vệ theo Đạo luật Khai khoáng rất rộng. Thợ mỏ, người đại diện của thợ mỏ và người xin việc trong hầm mỏ có quyền:

  • Từ chối làm việc nếu thợ mỏ có niềm tin thiện chí, hợp lý rằng một điều kiện làm việc cụ thể không an toàn hoặc không tốt cho sức khỏe.
  • Nộp đơn khiếu nại theo Đạo luật Khai khoáng về điều kiện nguy hiểm hoặc hành vi vi phạm các tiêu chuẩn về an toàn hoặc sức khỏe cho cơ quan Liên bang hoặc Tiểu bang, nhà khai thác mỏ, đại lý của nhà khai thác hoặc người đại diện của thợ mỏ.
  • Viện dẫn, làm chứng hoặc hỗ trợ trong bất kỳ thủ tục nào được tiến hành theo Đạo luật Khai khoáng.
  • Có các giám định y tế dẫn đến khả năng bị thuyên chuyển đến một vị trí công việc khác vì các tác nhân vật lý có hại và các chất độc hại.
  • Rút lui khỏi mỏ vì không được đào tạo về an toàn và sức khỏe cần thiết.
  • Thực hiện bất kỳ quyền hợp pháp nào được cung cấp theo Đạo luật Khai khoáng.

Bạn cần biết thêm thông tin?

The elaws (Employment Laws Assistance for Workers and Small Businesses) Advisors are a set of online tools developed by the U.S. Department of Labor to help employees and employers understand their rights and responsibilities under Federal employment laws.