Tuổi tác

Bạn được bảo vệ chống phân biệt đối xử.

Phân biệt tuổi tác xảy ra khi người xin việc hoặc người lao động bị đối xử kém ưu ái hơn vì tuổi tác của họ. Theo luật, người sử dụng lao động không được phân biệt đối xử với các cá nhân vì họ từ 40 tuổi trở lên. Luật pháp không cấm người sử dụng lao động ưu ái người lao động lớn tuổi hơn dựa trên tuổi tác, ngay cả khi làm như vậy ảnh hưởng xấu đến người lao động trẻ từ 40 tuổi trở lên. Phân biệt đối xử có thể xảy ra ngay cả khi người thực hiện hành vi phân biệt đối xử trên 40 tuổi. Người sử dụng lao động không được cho phép người quản lý, đồng nghiệp hoặc những người khác tại nơi làm việc quấy rối nhân viên vì tuổi tác của họ.

Turner worker working on drill bit in a workshop

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Để được hỗ trợ, vui lòng liên hệ Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng Hoa Kỳ (EEOC):

EEOC: 1-800-669-4000 (Điện thoại video ASL: 1-844-234-5122), info@eeoc.gov, hoặc sử dụng Cổng Công khai

Một chính sách hoặc thông lệ tuyển dụng áp dụng với tất cả mọi người, bất kể tuổi tác, có thể là bất hợp pháp nếu có tác động tiêu cực đến những người lao động lớn tuổi hơn những người lao động trẻ tuổi mà không chứng minh được rằng chính sách hoặc thông lệ này dựa trên một yếu tố hợp lý khác ngoài tuổi tác.

Mặc dù không có luật liên bang nào bảo vệ những người dưới 40 tuổi chống phân biệt tuổi tác, nhưng một số bang có thể có những luật như vậy.

Bạn có quyền nộp đơn khiếu nại hoặc Cáo buộc Phân biệt đối xử, tham gia vào một cuộc điều tra hoặc vụ kiện về phân biệt đối xử trong tuyển dụng, tham gia vào bất kỳ hoạt động tạo cơ hội việc làm bình đẳng (EEO) được bảo vệ nào, hoặc phản đối hành vi quấy rối hoặc phân biệt đối xử mà không bị người sử dụng lao động trả đũa.

Bạn thường có quyền được bảo vệ chống lại hành vi phân biệt đối xử bất kể tình trạng nhập cư của bạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tình trạng nhập cư có thể hạn chế các biện pháp khắc phục mà bạn có thể nhận được.

Ví dụ về phân biệt đối xử

Nói chung, điều này có nghĩa là bạn không thể:

  • bị sa thải,
  • bị từ chối một công việc hoặc cơ hội thăng tiến,
  • được giao ít việc hơn,
  • buộc phải nghỉ phép, hoặc
  • bị kỷ luật

vì tuổi tác, nếu bạn từ 40 tuổi trở lên.

Nguồn lực bổ sung

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.

Vấn đề phổ biến