Chống trả đũa

Bạn có quyền được bảo vệ chống trả đũa vì đã thực hiện các quyền của mình và của người khác.

Bạn thường có quyền nộp đơn khiếu nại tại tòa án hoặc cho cơ quan liên bang, nộp Cáo buộc Phân biệt đối xử cho EEOC, tham gia vào một cuộc điều tra hoặc vụ kiện về phân biệt đối xử trong tuyển dụng, tham gia vào bất kỳ hoạt động tạo cơ hội việc làm bình đẳng (EEO) được bảo vệ nào, hoặc phản đối hành vi quấy rối hoặc phân biệt đối xử mà không bị người sử dụng lao động trả đũa. Việc trừng phạt người xin việc hoặc người lao động vì đã thực hiện quyền không bị phân biệt đối xử hoặc quấy rối có thể vi phạm pháp luật.

Quy định này không hoàn toàn bảo vệ bạn trước các biện pháp kỷ luật hoặc sa thải trong công việc của bạn. Người sử dụng lao động có thể kỷ luật hoặc sa thải bạn nếu có lý do không mang tính trả đũa và không phân biệt đối xử mà nếu không sẽ dẫn đến hậu quả như vậy. Tuy nhiên, người sử dụng lao động không được phép làm bất cứ điều gì để đáp lại hoạt động về cơ hội việc làm bình đẳng có thể ngăn cản một người chống lại hoặc phàn nàn về hành vi phân biệt đối xử.

Distressed woman at desk

Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn

Một số ví dụ về các hoạt động mà người sử dụng lao động không được phép trả đũa bạn bao gồm:

 • nộp đơn khiếu nại về phân biệt đối xử hoặc làm nhân chứng trong một cuộc điều tra hoặc vụ kiện về phân biệt đối xử,
 • trao đổi với người giám sát về quấy rối hoặc phân biệt đối xử trong tuyển dụng,
 • trả lời các câu hỏi trong quá trình điều tra phân biệt đối xử hoặc quấy rối,
 • từ chối tuân theo mệnh lệnh có thể dẫn đến phân biệt đối xử,
 • chống lại những lời tán tỉnh về tình dục hoặc can thiệp để bảo vệ người khác,
 • yêu điều chỉnh cho người khuyết tật hoặc thực hành tôn giáo, hoặc
 • hỏi thông tin về lương để biết có khả năng xảy ra vấn đề phân biệt đối xử về lương hay không.

Ví dụ về trả đũa

Nói chung, điều này có nghĩa là bạn không thể:

 • bị sa thải,
 • bị từ chối một công việc hoặc cơ hội thăng tiến,
 • được giao ít việc hơn,
 • buộc phải nghỉ phép, hoặc
 • bị kỷ luật

vì đã báo cáo hành vi phân biệt đối xử. Luật pháp không cho phép người sử dụng lao động thực hiện những hành động khác có thể ngăn cản người lao động nộp đơn tố cáo, tham gia khiếu nại hoặc kiện tụng hoặc phản đối sự phân biệt đối xử.

Bạn cũng thường có quyền được bảo vệ chống trả đũa bất kể tình trạng nhập cư. Quy định này áp dụng cho cả hành động trả đũa dựa trên tình trạng nhập cư của bạn, chẳng hạn như đe dọa gọi cho cơ quan quản lý nhập cư. Trong một số trường hợp, tình trạng nhập cư có thể hạn chế các biện pháp khắc phục mà bạn có thể nhận được nếu người sử dụng lao động trả đũa bạn một cách bất hợp pháp.

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.

Vấn đề phổ biến