Là thợ mỏ tôi có những quyền nào về an toàn?

Quyền về an toàn dành cho thợ mỏ

Hoa Kỳ khai thác 65 nguyên liệu khác nhau, với gần 13.000 mỏ trên khắp cả nước. Khai thác mỏ là một nghề quan trọng, nhưng nguy hiểm. Luật liên bang dành một số quyền nhất định cho thợ mỏ và đặt ra trách nhiệm đối với những nhà khai thác mỏ, nhằm cải thiện điều kiện an toàn trong các mỏ trên khắp Hoa Kỳ. Theo Đạo luật Khai khoáng, thợ mỏ phải được đào tạo về an toàn và có quyền yêu cầu kiểm tra sức khỏe và an toàn cũng như báo cáo điều kiện làm việc không an toàn.

Việc biết   loại hình đào tạo một thợ mỏ nhận được rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn của họ trên công trường. Tất cả thợ mỏ mới phải được đào tạo theo Phần 46 hoặc Phần 48, tùy thuộc vào loại mỏ và tính chất công việc của họ. Theo Đạo luật Khai khoáng, những công nhân không được đào tạo có thể bị rút khỏi nơi làm việc cho đến khi họ được đào tạo theo yêu cầu. 

Nhà khai thác mỏ cũng được pháp luật yêu cầu phải báo cáo tất cả những tai nạn khai thác mỏ ngay lập tức trong vòng 15 phút kể từ khi nhà khai thác biết hoặc lẽ ra phải biết về vụ tai nạn.

Bạn có quyền nhận – và nhà khai thác có nghĩa vụ cung cấp – hoạt động đào tạo về sức khỏe và an toàn theo 30 CFR Phần 46 hoặc Phần 48 nếu bạn làm việc trong hầm mỏ hoặc nếu bạn tham gia vào các hoạt động khai thác, cho dù bạn là người lao động bình thường hay người giám sát. Quy định này áp dụng với cả nhà thầu độc lập và nhân viên của nhà thầu độc lập đang tham gia vào các hoạt động khai thác.  Bạn có quyền được đào tạo về sức khỏe và an toàn theo 30 CFR Phần 46 hoặc 48 trong giờ làm việc bình thường và được trả lương cho thời gian đó theo mức lương thông thường nếu bạn là nhân viên của nhà khai thác.

Nếu hoạt động đào tạo diễn ra ở nơi không phải nơi làm việc thông thường, bạn phải được chi trả cho chi phí bổ sung liên quan đến hoạt động đào tạo. Ví dụ về những chi phí này bao gồm chi phí đi lại và ăn ở. Bạn có thể tìm thấy các yêu cầu chi tiết về nội dung đào tạo dành cho “Thợ mỏ mới”, “Thợ mỏ đã có kinh nghiệm”, “Bồi dưỡng hàng năm”, “Nhiệm vụ mới” và “Nhận biết mối nguy” Trên mặt đất và Dưới lòng đất theo CFR Phần 46 và 48 tại: https://www.msha.gov/training.

Bạn phải được đào tạo phù hợp trước khi bắt đầu làm việc tại mỏ. Lưu ý rằng với tư cách là người nộp đơn xin việc, bạn không có quyền yêu cầu người sử dụng lao động (hay nhà khai thác) tương lai thanh toán cho việc đào tạo thợ mỏ mới được tuyển dụng hoặc đã có kinh nghiệm. Nếu bạn bị cho nghỉ việc và quá trình đào tạo của bạn hết hạn trong thời gian nghỉ việc, thì theo Đạo luật, nhà khai thác không bắt buộc phải trả tiền cho hoạt động đào tạo của bạn trước khi bạn được gọi trở lại làm việc.

Bạn có quyền tự rút lui khỏi mỏ vì không được đào tạo về sức khỏe và an toàn cần thiết. Bạn không thể bị sa thải, phân biệt đối xử hoặc cắt lương nếu bạn tự rút lui hoặc nếu bạn bị thanh tra viên MSHA rút khỏi mỏ vì bạn không được đào tạo theo yêu cầu. Bạn có quyền được trả lương kể từ khi bạn rút lui cho đến khi bạn được đào tạo bắt buộc và thanh tra viên MSHA xác nhận hoạt động đào tạo đó. 

Bạn bắt buộc phải được đào tạo về sức khỏe và an toàn theo 30 CFR 46 nếu làm việc trong các hoạt động khai thác cát, sỏi, đất sét bề mặt, đá vôi bề mặt, đá bề mặt, phốt phát keo hoặc hoạt động nạo vét vỏ, khai thác đá cẩm thạch bề mặt, đá granit, đá sa thạch, đá phiến, đá phiến sét, đá bẫy, cao lanh, xi măng, fenspat và đá vôi.

Nếu là công nhân tại mỏ không tham gia vào hoạt động khai thác, bạn phải được đào tạo nhận thức về mối nguy hiểm cụ thể tại địa điểm. Quy định này áp dụng với cả nhân viên khoa học (tức là kỹ thuật viên phòng thí nghiệm); nhân viên giao hàng; khách hàng (bao gồm cả tài xế xe tải thương mại); nhà cung cấp; hoặc khách ghé thăm. Quy định này áp dụng với cả nhân viên bảo trì hoặc dịch vụ không làm việc tại khu mỏ trong thời gian dài hoặc thường xuyên. Hoạt động đào tạo này không bắt buộc đối với bất kỳ người nào luôn đi cùng một thợ mỏ có kinh nghiệm, quen thuộc với các mối nguy hiểm cụ thể của khu mỏ.

Đào tạo theo 30 CFR 46 do “Người có năng lực” cung cấp. Người có năng lực được định nghĩa là người được nhà khai thác sản xuất hoặc nhà thầu độc lập chỉ định có khả năng, đã qua đào tạo, có kiến thức hoặc kinh nghiệm để cung cấp hoạt động đào tạo cho thợ mỏ trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Người có thẩm quyền phải có khả năng giải thích chủ đề đào tạo cho bạn và phải có khả năng đánh giá liệu nội dung đào tạo bạn nhận được có hiệu quả hay không. Trong một số trường hợp cụ thể, bạn có thể thay thế hoạt động đào tạo về sức khỏe và an toàn do các cơ quan khác yêu cầu.  Tham khảo 30 CFR 46.4(a)(3) để biết thêm thông tin.

MSHA phê duyệt các kế hoạch đào tạo theo Phần 46 theo hai cách:               

 • Một kế hoạch đào tạo được coi là đã được MSHA chấp thuận nếu kế hoạch này đáp ứng các yêu cầu tối thiểu được liệt kê trong 30 CFR 46.3(b).
 • Các kế hoạch đào tạo không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của 30 CFR 46.3(b) phải được đệ trình lên MSHA để xem xét và phê duyệt. Các kế hoạch đào tạo theo Phần 46 được đệ trình lên Giám đốc Khu vực của MSHA, Phòng Dịch vụ Hiện trường về Giáo dục (Giám đốc Khu vực) để xem xét và phê duyệt.

Nhà khai thác phải thông báo cho bạn khi một kế hoạch được đệ trình lên MSHA để phê duyệt. Bạn hoặc người đại diện của bạn cũng có thể yêu cầu MSHA kiểm tra và phê duyệt kế hoạch đào tạo theo Phần 46 cho mỏ của bạn.

Tùy thuộc vào quy trình phê duyệt mà kế hoạch được tuân theo, người đại diện của bạn phải nhận được bản sao kế hoạch từ nhà khai thác ít nhất hai tuần trước khi bắt đầu đào tạo hoặc ít nhất hai tuần trước khi kế hoạch được gửi cho Giám đốc Khu vực để phê duyệt. Nếu không có người đại diện nào tại mỏ của bạn, thì nhà khai thác phải đăng kế hoạch hoặc cấp cho bạn một bản sao ít nhất hai tuần trước khi bắt đầu đào tạo hoặc ít nhất hai tuần trước khi kế hoạch được gửi cho Giám đốc Khu vực của MSHA để phê duyệt.

Khi kế hoạch đào tạo được đệ trình lên Giám đốc Khu vực của MSHA để phê duyệt (hoặc yêu cầu phê duyệt kế hoạch do bạn hoặc người đại diện của bạn nộp), MSHA sẽ thông báo cho bạn, người đại diện thợ mỏ của bạn và nhà khai thác về quyết định của MSHA hoặc tình trạng phê duyệt, bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ khi MSHA nhận được. Bạn hoặc người đại diện của bạn có thể đưa ra nhận xét bằng văn bản về kế hoạch cho nhà khai thác hoặc Giám đốc Khu vực của MSHA (nếu có) trong vòng hai tuần sau khi kế hoạch được người đại diện của thợ mỏ nhận được hoặc được niêm yết tại mỏ.

Nếu bạn yêu cầu Giám đốc Khu vực của MSHA xem xét và phê duyệt kế hoạch, bạn phải thông báo cho nhà khai thác sản xuất hoặc nhà thầu độc lập về yêu cầu đó. Sau khi Giám đốc Khu vực của MSHA đưa ra quyết định phê duyệt kế hoạch đào tạo, nhà khai thác phải cung cấp cho người đại diện thợ mỏ của bạn một bản sao trong vòng một tuần. Nếu không có người đại diện tại mỏ của bạn, nhà khai thác phải đăng kế hoạch hoặc cung cấp cho bạn một bản sao trong vòng một tuần. Bạn có thể kháng cáo bằng văn bản đối với quyết định về kế hoạch đào tạo của Giám đốc Khu vực của MSHA trong vòng 30 ngày sau khi bạn hoặc người đại diện của bạn nhận được thông báo về quyết định cho:

Cơ quan Quản lý Sức khỏe và An toàn Khai khoáng của Bộ Lao động Hoa Kỳ

Giám đốc về Chính sách và Phát triển Giáo dục

201 12th Street South

Arlington, VA 22202

Thông tin bổ sung về nội dung đào tạo theo Phần 46 có thể được tìm thấy tại: https://www.msha.gov/training.

Phần 48 áp dụng cho các mỏ than, mỏ kim loại và phi kim loại dưới lòng đất, mỏ kim loại bề mặt và một số mỏ phi kim loại bề mặt không thuộc phạm vi điều chỉnh của Phần 46. Theo 30 CFR 48, bạn phải được đào tạo toàn diện nếu:

 • bạn làm việc trong một mỏ hầm lò khai thác và sản xuất, hoặc
 • bạn làm việc trong công trình giếng hoặc dốc, hoặc
 • bạn thường xuyên tiếp xúc với các mối nguy hiểm trong mỏ, hoặc
 • bạn làm việc trong bộ phận bảo trì hoặc dịch vụ do nhà khai thác tuyển dụng hoặc làm việc cho một nhà thầu tại mỏ thường xuyên hoặc trong thời gian kéo dài. Quy định này áp dụng với cả nhà khai thác nếu họ làm việc dưới lòng đất liên tục, ngay cả khi không thường xuyên.

Những người lao động theo hợp đồng chuyên ngành, ngắn hạn, chẳng hạn như thợ khoan và thợ nổ, làm việc trong lĩnh vực khai thác và sản xuất hoặc làm việc trong công trình giếng hoặc dốc và những người đã được đào tạo về kinh nghiệm khai thác mỏ có thể, thay cho việc đào tạo tiếp theo theo phần đó cho mỗi công việc mới, có thể được đào tạo về mối nguy hiểm theo 30 CFR 48.11.

Hoạt động đào tạo phải do người hướng dẫn đào tạo được MSHA phê duyệt thực hiện và các kế hoạch đào tạo theo Phần 48 phải được MSHA phê duyệt. Nhà khai thác phải cung cấp cho người đại diện của bạn một bản sao kế hoạch đào tạo ít nhất hai tuần trước khi gửi cho Giám đốc Khu vực phê duyệt.

Nếu không có người đại diện tại mỏ của bạn, nhà khai thác phải đăng bản kế hoạch lên bảng thông báo của mỏ hoặc cung cấp cho mỗi thợ mỏ một sao bản kế hoạch ít nhất hai tuần trước khi gửi cho Quản lý Khu vực phê duyệt.

Bạn hoặc người đại diện của bạn có thể gửi nhận xét bằng văn bản về kế hoạch cho nhà khai thác, người này sẽ chuyển chúng cho Quản lý Khu vực. Bạn hoặc người đại diện của bạn cũng có thể gửi nhận xét trực tiếp cho Quản lý Khu vực. Sau đó, Quản lý Khu vực sẽ đánh giá và phê duyệt kế hoạch hoặc đề xuất thay đổi đối với kế hoạch trước khi phê duyệt.

Nếu là một thợ mỏ có kinh nghiệm, bạn phải được đào tạo nếu bạn quay lại mỏ sau hơn 12 tháng vắng mặt. Bạn phải được đào tạo về những thay đổi lớn trong môi trường mỏ có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và sự an toàn của bạn nếu bạn quay lại làm việc tại cùng một mỏ sau khi vắng mặt từ 12 tháng trở xuống.

Bạn có quyền yêu cầu MSHA kiểm tra mỏ khi tin rằng có điều kiện nguy hiểm, mối nguy hiểm sắp xảy ra, hành vi vi phạm Đạo luật Khai khoáng hoặc Đạo luật MINER, hoặc vi phạm tiêu chuẩn bắt buộc về an toàn hoặc sức khỏe.

MSHA duy trì một đường dây nóng, “Một cuộc gọi cho mọi vấn đề” theo số 1-800-746-1553, và một hệ thống khiếu nại trực tuyến tại https://egov.msha.gov/HazardousConditionComplaint.aspx, hỗ trợ 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, 365 ngày mỗi năm. Bạn cũng có thể yêu cầu kiểm tra bằng cách nói chuyện trực tiếp với bất kỳ nhân viên nào của MSHA, bằng cách gọi điện hoặc viết thư cho bất kỳ thanh tra viên hoặc văn phòng nào của MSHA hoặc thông qua ứng dụng MINER.

 

Có sự khác biệt giữa yêu cầu kiểm tra chính thức được thực hiện theo Mục 103(g) của Đạo luật và tất cả các khiếu nại về điều kiện nguy hiểm khác. Sự khác biệt này được mô tả dưới đây.

Theo Mục 103(g) của Đạo luật, bạn hoặc người đại diện của bạn có quyền yêu cầu MSHA kiểm tra nếu tin rằng có mối nguy hiểm sắp xảy ra, hành vi vi phạm Đạo luật hoặc vi phạm tiêu chuẩn bắt buộc về an toàn hoặc sức khỏe tại mỏ. Mọi yêu cầu kiểm tra theo Mục 103(g) phải được gửi bằng văn bản cho MSHA, cùng với chữ ký của bạn hoặc người đại diện của bạn.

 

Một bản sao các phần bắt buộc của đơn khiếu nại theo Mục 103(g) được cung cấp cho nhà khai thác mỏ trước khi bắt đầu hoặc trong quá trình kiểm tra. Nếu đơn khiếu nại cho biết có một mối nguy hiểm sắp xảy ra hoặc thông tin cho thấy có thể có một mối nguy hiểm sắp xảy ra, MSHA sẽ ngay lập tức liên hệ với nhà khai thác về mối nguy hiểm sắp xảy ra. Tên của bạn, tên của người đại diện của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào đề cập đến khu vực làm việc cụ thể, thiết bị, ca làm việc hoặc bất kỳ thông tin nào khác có thể tiết lộ danh tính của bạn trong “Yêu cầu kiểm tra” sẽ được giữ bí mật và sẽ không được cung cấp cho nhà khai thác .

 

Có những lợi ích sau đây khi nộp đơn khiếu nại chính thức theo Mục 103(g):

 1. Bạn hoặc người đại diện của bạn sẽ nhận được thông báo bằng văn bản của Quản lý Khu vực nếu MSHA quyết định không tiến hành cuộc kiểm tra được yêu cầu, hoặc nếu không phát hiện thấy hành vi vi phạm hoặc mối nguy hiểm sắp xảy ra; và
 2. Bạn có thể yêu cầu xem xét lại quyết định của MSHA nếu họ đưa ra kết luận tiêu cực.

Luật pháp yêu cầu nhà khai thác mỏ phải báo cáo một số loại tai nạn khai thác mỏ ngay lập tức trong vòng 15 phút kể từ khi nhà khai thác biết hoặc lẽ ra phải biết về vụ tai nạn.

 

Để báo cáo một tai nạn hoặc điều kiện nguy hiểm, hãy gọi 1-800-746-1553.

Đường dây khẩn cấp miễn cước của MSHA có nhân viên trực 24 giờ mỗi ngày. Hãy gọi số này để báo cáo ngay một tai nạn khai thác mỏ hoặc điều kiện nguy hiểm tại mỏ, bể chứa hoặc mỏ bỏ hoang.

Bạn có thể báo cáo nặc danh điều kiện nguy hiểm bằng cách gọi số trên hoặc trực tuyến thông qua Hệ thống Khiếu nại Điều kiện Nguy hiểm của MSHA.

En español: Reportar una condición peligrosa en una mina.

Một số loại tai nạn phải được báo cáo cho MSHA. Luật pháp yêu cầu nhà khai thác phải báo cáo những sự cố sau:

 1. Có người tử vong tại mỏ;
 2. Có người bị thương tại mỏ có khả năng gây tử vong;
 3. Có người bị kẹt hơn ba mươi phút hoặc có khả năng gây tử vong;
 4. Mỏ bị tràn ngập chất lỏng hoặc khí ngoài ý muốn;
 5. Đánh lửa hoặc nổ khí hoặc bụi ngoài ý muốn;
 6. Tại các mỏ hầm lò, đám cháy ngoài ý muốn không được dập tắt trong vòng 10 phút sau khi phát hiện; đối với các mỏ trên mặt đất và khu vực trên mặt đất của các mỏ hầm lò, xảy ra cháy ngoài ý muốn không được dập tắt trong vòng 30 phút kể từ khi phát hiện;
 7. Đánh lửa hoặc nổ chất nổ ngoài ý muốn;
 8. Mái rơi ngoài ý muốn tại hoặc phía trên khu vực neo đậu trong các công trình đang hoạt động, nơi sử dụng bu lông mái; hoặc, mái hoặc sườn dốc rơi ngoài ý muốn trong các công trình đang hoạt động làm suy giảm khả năng thông gió hoặc cản trở lối đi;
 9. Một vụ nổ than hoặc đá khiến thợ mỏ phải rút lui hoặc làm gián đoạn hoạt động khai thác thông thường trong hơn một giờ;
 10. Tình trạng không ổn định tại một bể chứa, bãi thải hoặc bờ cống cần có hành động khẩn cấp để ngăn chặn sự cố hoặc khiến các cá nhân phải sơ tán khỏi khu vực; hoặc, sự cố tại bể chứa, bãi thải hoặc bờ cống;
 11. Thiệt hại đối với thiết bị nâng trong giếng hoặc dốc gây nguy hiểm cho một cá nhân hoặc cản trở việc sử dụng thiết bị trong hơn ba mươi phút; và
 12. Một sự cố tại mỏ gây tử vong hoặc thương tích đối với một cá nhân không có mặt tại mỏ vào thời điểm sự cố xảy ra.

Những công nhân khai thác than đã mắc bệnh bụi phổi có quyền được làm việc trong môi trường ít bụi mà không bị giảm lương.

 

Tìm hiểu về Phần 90 và cách thực hiện các quyền trong Phần 90, tại đây.

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Chúng tôi cam kết giúp bạn hiểu các quyền của mình với tư cách là thợ mỏ.

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ:

Cơ quan Quản lý Sức khỏe và An toàn Khai khoáng (MSHA), Văn phòng Trợ lý: (202) 693-9414 hoặc AskMSHA@dol.gov

Để báo cáo một tai nạn hoặc điều kiện nguy hiểm tại mỏ: hãy gọi 1 (800)-746-1553

Khi bạn liên hệ với DOL, mọi cuộc thảo luận với chúng tôi, bao gồm cả khiếu nại, đều không phải trả phí và được giữ bí mật. Tên của bạn và bản chất của khiếu nại sẽ không được tiết lộ cho người sử dụng lao động của bạn. Trường hợp duy nhất chúng tôi chia sẻ thông tin đó là khi cần thiết để theo đuổi một cáo buộc và chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy khi được bạn cho phép hoặc nếu tòa án yêu cầu.

Bạn cần biết thêm thông tin?

The elaws (Employment Laws Assistance for Workers and Small Businesses) Advisors are a set of online tools developed by the U.S. Department of Labor to help employees and employers understand their rights and responsibilities under Federal employment laws.