Nghỉ phép vì lý do gia đình và y tế

Người lao động đủ điều kiện có quyền nghỉ phép không lương.

Theo Đạo luật về Nghỉ phép vì lý do Gia đình và Y tế (FMLA), người lao động đủ điều kiện và đang làm việc cho người sử dụng lao động thuộc phạm vi điều chỉnh có quyền nghỉ phép không lương, nghỉ phép (được đảm bảo có lại việc làm) vì lý do gia đình và y tế cụ thể với việc tiếp tục bảo hiểm y tế nhóm theo các điều khoản và điều kiện tương tự như khi người lao động không nghỉ phép. Khi trở lại sau kỳ nghỉ FMLA, bạn thường phải được khôi phục lại công việc ban đầu của mình hoặc một công việc tương đương với mức lương, phúc lợi tương đương và các điều khoản và điều kiện làm việc khác. Việc bạn nghỉ phép FMLA không thể bị tính là bất lợi cho bạn theo chính sách chấm công “không có lỗi”.

Một số người có thể có quyền nghỉ không lương và không sợ bị sa thải nếu họ là người lao động đủ điều kiện và đang làm việc cho người sử dụng lao động thuộc phạm vi điều chỉnh. Người lao động đủ điều kiện thường có nghĩa là làm việc cho người sử dụng lao động của họ ít nhất 12 tháng, ít nhất 1.250 giờ trong 12 tháng qua và làm việc tại một công ty sử dụng từ 50 nhân viên trở lên trong vòng 75 dặm.

Nếu đủ điều kiện, bạn được hưởng 12 tuần nghỉ phép trong khoảng thời gian 12 tháng:

  • để sinh con và chăm sóc trẻ sơ sinh trong vòng một năm sau khi sinh
  • để nhận con nuôi hoặc sắp xếp chăm sóc nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ mới được sắp xếp trong vòng một năm kể từ khi sắp xếp
  • để chăm sóc vợ/chồng, con hoặc cha mẹ của bạn có tình trạng sức khỏe nghiêm trọng
  • cho tình trạng sức khỏe nghiêm trọng khiến bạn không thể thực hiện các chức năng thiết yếu trong công việc
  • bất kỳ trường hợp khẩn cấp đủ điều kiện nào phát sinh từ thực tế là vợ/chồng, con hoặc cha mẹ của bạn là một quân nhân thuộc phạm vi điều chỉnh “làm nhiệm vụ tích cực được trợ cấp
Portraits of a day old Hispanic/Caucasian mixed race baby girl. Shot from over the shoulder of the mother to give focus and perspective to the babies beautiful face.

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Chúng tôi cam kết giúp bạn hiểu các quyền của mình với tư cách là người lao động. Bạn có thể tìm câu trả lời cho nhiều câu hỏi về các quyền được hưởng lương của mình bằng cách sử dụng Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ):

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tiền lương và Giờ làm việc của Bộ Lao động Hoa Kỳ: 1-866-4-US-WAGE (1-866-487-9243)

Mọi cuộc thảo luận với chúng tôi, bao gồm cả khiếu nại, đều không phải trả phí và được giữ bí mật. Tên của bạn và bản chất của khiếu nại sẽ không được tiết lộ cho người sử dụng lao động của bạn. Trường hợp duy nhất chúng tôi chia sẻ thông tin đó là khi cần thiết để theo đuổi một cáo buộc và chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy khi được bạn cho phép hoặc nếu tòa án yêu cầu.

Nếu bạn là vợ/chồng, con, cha mẹ hoặc người thân cận huyết thống của một quân nhân được trợ cấp do bị ốm hoặc bị thương, bạn có quyền được nghỉ 26 tuần làm việc trong khoảng thời gian 12 tháng để chăm sóc cho quân nhân này.

Ngoài ra, một số luật của tiểu bang có thể cung cấp biện pháp bảo vệ việc làm hoặc các quyền lợi nghỉ phép có lương để nghỉ phép vì lý do y tế, chăm sóc và nuôi con. Để tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với cơ quan tại tiểu bang của bạn hoặc Phòng Nhân sự của người sử dụng lao động của bạn.

Nguồn lực bổ sung

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.