Lương tối thiểu

Bạn có một số quyền về lương.

Hầu hết người lao động đều có quyền được hưởng lương ít nhất bằng mức lương tối thiểu của liên bang ($7,25) cho tất cả số giờ làm việc, bất kể được trả theo giờ, theo ngày hay theo sản phẩm. Một số luật của tiểu bang và luật địa phương có các biện pháp bảo vệ nhân viên tốt hơn; nhân viên được hưởng mức lương tối thiểu cao nhất ở địa phương, tiểu bang hoặc liên bang áp dụng cho họ.

Người sử dụng lao động có thể trả lương bằng tiền mặt cho người lao động được nhận tiền boa không ít hơn $2,13 mỗi giờ theo luật liên bang miễn là người sử dụng lao động đáp ứng các yêu cầu nhất định trước khi yêu cầu một khoản tín dụng đối với các nghĩa vụ lương tối thiểu của mình. Nếu tiền boa của bạn kết hợp với tiền lương bằng tiền mặt thấp hơn mức lương tối thiểu của liên bang ($7,25), người sử dụng lao động sẽ phải bù phần chênh lệch. Lưu ý rằng nhiều tiểu bang yêu cầu số tiền lương trực tiếp cao hơn cho nhân viên được nhận tiền boa.

Người sử dụng lao động có thể trả cho nhân viên mới thuê mức lương tối thiểu cho thanh thiếu niên ($4,25) trong 90 ngày làm việc đầu tiên của họ nếu họ dưới 20 tuổi; nhưng sau 90 ngày làm việc hoặc khi đủ 20 tuổi (tùy điều kiện nào đến trước), họ phải nhận đủ mức lương tối thiểu. Người sử dụng lao động có được giấy chứng nhận theo Mục 14(c) của Bộ Lao động Hoa Kỳ cũng có thể trả lương cho người lao động dưới mức lương tối thiểu nếu người lao động là sinh viên học nghề đã đăng ký học nghề, sinh viên toàn thời gian tại một số nơi làm việc nhất định hoặc người có thu nhập hoặc khả năng sản xuất bị suy giảm do khuyết tật.

Two male engineers with the hardhats looking at the blueprints in their office at the construction site
Barman working at the cafe. Bartender taking a wineglasses from the overhead rack at bar counter.

Một mức lương tối thiểu khác, cao hơn có thể áp dụng cho công việc được thực hiện hoặc liên quan đến một số hợp đồng dịch vụ và xây dựng của liên bang. Nếu bạn thực hiện công việc hoặc liên quan đến một số hợp đồng của liên bang được ký kết trước ngày 30 tháng 1 năm 2022, bạn phải được trả ít nhất mức lương tối thiểu là $11,25 mỗi giờ. Nếu bạn là người lao động được nhận tiền boa thực hiện công việc theo hoặc liên quan đến một hợp đồng của liên bang như vậy, bạn phải được trả tối thiểu là $7,90 mỗi giờ. Nếu bạn thực hiện công việc hoặc liên quan đến một số hợp đồng của liên bang được ký kết hoặc gia hạn vào hoặc sau ngày 30 tháng 1 năm 2022, thì thông thường bạn phải được trả ít nhất bằng mức lương tối thiểu là $15,00.

Một nhân viên dịch vụ thực hiện công việc theo hợp đồng của chính phủ liên bang phải được trả ít nhất bằng mức lương trung bình ở khu vực địa phương đối với phân loại mà nhân viên đang làm việc. Mức lương trung bình là mức lương tối thiểu theo giờ được trả dựa trên những gì phổ biến ở địa phương nơi công việc được thực hiện, cộng với các khoản phúc lợi phụ. Nếu người lao động thực hiện công việc theo hợp đồng như vậy, họ phải được trả ít nhất bằng mức lương trung bình cho công việc đã thực hiện. Vui lòng truy cập Sam.gov để tham khảo (các) mức lương trung bình áp dụng cho một hợp đồng dịch vụ liên bang.

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Chúng tôi cam kết giúp bạn hiểu các quyền của mình với tư cách là người lao động. Bạn có thể tìm câu trả lời cho nhiều câu hỏi về các quyền được hưởng lương của mình bằng cách sử dụng Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ):

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tiền lương và Giờ làm việc của Bộ Lao động Hoa Kỳ: 1-866-4-US-WAGE (1-866-487-9243)

Mọi cuộc thảo luận với chúng tôi, bao gồm cả khiếu nại, đều không phải trả phí và được giữ bí mật. Tên của bạn và bản chất của khiếu nại sẽ không được tiết lộ cho người sử dụng lao động của bạn. Trường hợp duy nhất chúng tôi chia sẻ thông tin đó là khi cần thiết để theo đuổi một cáo buộc và chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy khi được bạn cho phép hoặc nếu tòa án yêu cầu.

Một công nhân xây dựng đang thực hiện công việc trong một dự án xây dựng của liên bang hoặc được liên bang tài trợ theo các yêu cầu của Davis-Bacon phải được trả ít nhất bằng mức lương trung bình ở khu vực địa phương đối với phân loại lao động mà nhân viên đang làm việc. Mức lương trung bình là mức lương tối thiểu theo giờ và các khoản phúc lợi phụ được trả dựa trên những gì phổ biến ở địa phương nơi công việc được thực hiện.

Bạn có quyền được hưởng lương cho toàn bộ số giờ bạn đã làm việc trong một tuần làm việc. Nói chung, “số giờ làm việc” bao gồm tất cả thời gian nhân viên phải làm nhiệm vụ hoặc ở nơi làm việc. Thông thường, thời gian dành cho đào tạo, thời gian di chuyển giữa các địa điểm trong ngày và thực hiện công việc sửa chữa phải được trả lương.

Trừ phi được miễn, bạn có quyền được trả mức lương tối thiểu và lương làm thêm giờ cho những giờ bạn đã làm việc, bất kể tình trạng nhập cư.

Nguồn lực bổ sung

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.