Quyền tái tuyển dụng

Bạn có quyền được tái tuyển dụng phù hợp sau đợt triển khai quân.

Sau thời gian phục vụ đủ điều kiện trong các lực lượng vũ trang, bạn có quyền được tái tuyển dụng với người sử dụng lao động trước khi nhập ngũ. Nói chung, bạn có quyền được tái tuyển dụng với mức lương, phúc lợi, thâm niên và các yêu cầu công việc khác mà lẽ ra bạn phải đạt được nếu bạn được tuyển dụng liên tục trong thời gian phục vụ. Điều này có nghĩa là nếu bạn đủ điều kiện để được tuyển dụng lại, bạn thường có quyền được sắp xếp vào vị trí mà lẽ ra bạn sẽ đảm nhận như thể bạn đã làm việc trong suốt thời gian đó và chưa bao giờ được triển khai quân. Trong một số tình huống, đây có thể là một vị trí được thăng chức; trong những trường hợp khác có thể là vị trí sa thải.

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Chúng tôi cam kết giúp bạn hiểu các quyền của mình với tư cách là người lao động. Bạn có thể tìm câu trả lời cho nhiều câu hỏi về các quyền của mình bằng cách sử dụng Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ):

Dịch vụ Việc làm và Đào tạo dành cho Cựu chiến binh (VETS) được phép điều tra và giải quyết các khiếu nại về vi phạm như những vi phạm được liệt kê ở trên. Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ:

Nếu bạn cảm thấy mình bị phân biệt đối xử vì là cựu chiến binh hoặc quân nhân hoặc vì bạn đã tìm cách thực hiện quyền của mình hoặc quyền của người khác, với tư cách là cựu chiến binh hoặc quân nhân, bạn có quyền nộp đơn khiếu nại và tham gia vào một cuộc điều tra mà không bị người sử dụng lao động trả đũa.

Nếu bạn không được tuyển dụng lại ngay lập tức (hoặc không được tuyển dụng lại vào vị trí phù hợp kèm theo các phúc lợi), bạn có quyền nộp đơn khiếu nại và tham gia vào cuộc điều tra mà không bị người sử dụng lao động trả đũa.

Nguồn lực bổ sung

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.