Lưu trữ hồ sơ

Người sử dụng lao động phải tuân theo các yêu cầu lưu trữ hồ sơ cụ thể.

Warehouse worker swiping time card at beginning of shift.

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Chúng tôi cam kết giúp bạn hiểu các quyền của mình với tư cách là người lao động. Bạn có thể tìm câu trả lời cho nhiều câu hỏi về các quyền được hưởng lương của mình bằng cách sử dụng Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ):

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tiền lương và Giờ làm việc của Bộ Lao động Hoa Kỳ: 1-866-4-US-WAGE (1-866-487-9243)

Mọi cuộc thảo luận với chúng tôi, bao gồm cả khiếu nại, đều không phải trả phí và được giữ bí mật. Tên của bạn và bản chất của khiếu nại sẽ không được tiết lộ cho người sử dụng lao động của bạn. Trường hợp duy nhất chúng tôi chia sẻ thông tin đó là khi cần thiết để theo đuổi một cáo buộc và chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy khi được bạn cho phép hoặc nếu tòa án yêu cầu.

Người sử dụng lao động của bạn phải lưu trữ hồ sơ tất cả các khoản tiền lương được trả và tất cả số giờ đã làm, bất kể công việc được thực hiện ở đâu (và bất kể tình trạng nhập cư). Bạn nên lưu trữ hồ sơ của riêng mình về tên, địa chỉ, số điện thoại của người sử dụng lao động và số giờ bạn đã làm việc.

Chúng tôi có một ứng dụng bảng chấm công miễn phí. Bạn có thể dùng ứng dụng này trên iPhone để theo dõi số giờ làm việc. Chúng tôi cũng có một lịch giờ làm việc bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha có thể in ra để theo dõi mức lương, thời gian bắt đầu và kết thúc cũng như thời gian đến và đi.

Nguồn lực bổ sung

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.