Mang thai

Bạn được bảo vệ chống phân biệt đối xử.

Bạn được bảo vệ chống lại sự phân biệt đối xử dựa trên tình trạng mang thai, sinh con hoặc tình trạng bệnh lý liên quan đến việc mang thai hoặc sinh con. Phân biệt đối xử khi mang thai cũng có thể xảy ra khi người sử dụng lao động có các chính sách hoặc thông lệ loại trừ các cá nhân khỏi các công việc cụ thể vì họ có thể mang thai. Có những biện pháp bảo vệ nhất định nếu bạn mang thai, sinh con hoặc mắc một bệnh lý nào đó liên quan đến việc mang thai hoặc sinh con. Nếu bạn tạm thời không thể thực hiện công việc của mình do tình trạng sức khỏe liên quan đến mang thai hoặc sinh con, người sử dụng lao động phải đối xử với bạn giống như cách họ đối xử với những người lao động bị khuyết tật tạm thời khác.

Phân biệt đối xử trong tuyển dụng cũng có thể xảy ra khi các chính sách hoặc thông lệ có vẻ công bằng của người sử dụng lao động có tác động tiêu cực đáng kể đến các cá nhân bị ảnh hưởng bởi việc mang thai, sinh con hoặc các tình trạng y tế liên quan mà không chứng minh được rằng các chính sách hoặc thông lệ đó có liên quan đến công việc và phù hợp với nhu cầu kinh doanh. Hành vi phân biệt đối xử cũng có thể xảy ra khi bạn và người đã phân biệt đối xử bạn có chung một đặc điểm được bảo vệ.

Những tình trạng do mang thai có thể được coi là khuyết tật, và trong trường hợp như vậy, người sử dụng lao động có thể phải có những điều chỉnh hợp lý dành cho bạn.

Creative interior designers looking project on digital table

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Chúng tôi cam kết giúp bạn hiểu các quyền của mình với tư cách là người lao động. Bạn có thể tìm câu trả lời cho nhiều câu hỏi về các quyền của mình bằng cách sử dụng Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ):

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ:

Nguồn lực bổ sung

Luật liên bang có thể cho phép bạn nghỉ tới 12 tuần để chăm sóc trẻ mới sinh, nếu bạn đủ điều kiện và người sử dụng lao động của bạn thuộc phạm vi điều chỉnh theo FMLA. Ngoài ra, một số luật của tiểu bang có thể cung cấp biện pháp bảo vệ việc làm hoặc các quyền lợi nghỉ phép dành cho cha mẹ mới có con. Để tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với cơ quan tại tiểu bang của bạn hoặc Phòng Nhân sự của người sử dụng lao động của bạn.

Bạn có quyền nộp đơn khiếu nại hoặc Cáo buộc Phân biệt đối xử, tham gia vào một cuộc điều tra hoặc vụ kiện về phân biệt đối xử trong tuyển dụng, tham gia vào bất kỳ hoạt động tạo cơ hội việc làm bình đẳng (EEO) được bảo vệ nào, hoặc phản đối hành vi quấy rối hoặc phân biệt đối xử mà không bị người sử dụng lao động trả đũa.

Bạn thường có quyền được bảo vệ chống lại hành vi phân biệt đối xử bất kể tình trạng nhập cư của bạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tình trạng nhập cư có thể hạn chế các biện pháp khắc phục mà bạn có thể nhận được.

Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn

Người sử dụng lao động không được phép phân biệt đối xử với bạn vì:

  • bạn đang mang thai,
  • bạn đã từng mang thai,
  • bạn có thể sẽ mang thai hoặc có ý định mang thai, hoặc
  • bạn có bệnh lý liên quan đến việc mang thai.

Ví dụ về phân biệt đối xử

Nói chung, điều này có nghĩa là bạn không thể:

  • bị sa thải,
  • bị từ chối một công việc hoặc cơ hội thăng tiến,
  • được giao ít việc hơn,
  • buộc phải nghỉ phép, hoặc
  • bị kỷ luật

vì mang thai.

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.

Vấn đề phổ biến