Tôn giáo

Bạn được bảo vệ chống phân biệt đối xử.

Bạn có quyền được bảo vệ chống phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo (hoặc không có niềm tin tôn giáo). Luật pháp không chỉ bảo vệ những người theo các tôn giáo truyền thống, có tổ chức, chẳng hạn như Phật giáo, Cơ đốc giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo, mà còn bảo vệ cả những người khác có niềm tin tôn giáo, đạo đức hoặc luân lý chân thành.

Người sử dụng lao động không chỉ không được phép phân biệt đối xử với bạn dựa trên tôn giáo, mà còn không được phép cô lập bạn dựa trên tôn giáo, chẳng hạn như phân công bạn vào các vị trí không phải dịch vụ khách hàng vì phản ứng tiêu cực của khách hàng (thực tế đã xảy ra hoặc e sợ sẽ xảy ra). Bạn có quyền có những điều chỉnh tôn giáo hợp lý, trừ phi làm như vậy sẽ gây khó khăn quá mức cho việc tiến hành kinh doanh của người sử dụng lao động. Điều này có nghĩa là người sử dụng lao động có thể phải điều chỉnh nơi làm việc để cho phép bạn thực hành tôn giáo, chẳng hạn như lịch làm việc linh hoạt, thay đổi ca làm việc hoặc các ngoại lệ đối với các quy tắc về trang phục và chải chuốt.

Caucasian employer holding pen showing something on laptop screen and explaining it to Muslim woman in hijab
Group of young international people from all around the world sitting together in office and developing projects for start-ups and crowdfunding. Diversity and different educational backgrounds will produce unique project ideas.

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Chúng tôi cam kết giúp bạn hiểu các quyền của mình với tư cách là người lao động. Bạn có thể tìm câu trả lời cho nhiều câu hỏi về các quyền của mình bằng cách sử dụng Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ):

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ:

Phân biệt đối xử trong tuyển dụng cũng có thể xảy ra khi các chính sách hoặc thông lệ có vẻ công bằng của người sử dụng lao động có tác động tiêu cực đáng kể đến người lao động vì tôn giáo của họ mà không chứng minh được rằng các chính sách hoặc thông lệ đó có liên quan đến công việc và phù hợp với nhu cầu kinh doanh. Hành vi phân biệt đối xử có thể xảy ra khi bạn và người đã phân biệt đối xử bạn có chung một đặc điểm được bảo vệ như tôn giáo.

 

Tuy nhiên, luật pháp không cấm nếu người sử dụng lao động thuê và sử dụng nhân viên dựa vào tôn giáo trong một số trường hợp khi tôn giáo là một phẩm chất nghề nghiệp chân chính cần thiết một cách hợp lý cho hoạt động bình thường của doanh nghiệp cụ thể đó. Một số tổ chức tôn giáo là nhà thầu liên bang cũng có thể được miễn một số nghĩa vụ về hành động tích cực và không phân biệt đối xử. Ngoài ra, các tổ chức tôn giáo có thể có biện pháp bảo vệ tích cực đối với các khiếu nại của một số người lao động theo “ngoại lệ giáo hội” đối với các luật không phân biệt đối xử.

 

 

Bạn có quyền nộp đơn khiếu nại hoặc Cáo buộc Phân biệt đối xử, tham gia vào một cuộc điều tra hoặc vụ kiện về phân biệt đối xử trong tuyển dụng, tham gia vào bất kỳ hoạt động tạo cơ hội việc làm bình đẳng (EEO) được bảo vệ nào, hoặc phản đối hành vi quấy rối hoặc phân biệt đối xử mà không bị người sử dụng lao động trả đũa.

 

 

Bạn thường có quyền được bảo vệ chống lại hành vi phân biệt đối xử bất kể tình trạng nhập cư của bạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tình trạng nhập cư có thể hạn chế các biện pháp khắc phục mà bạn có thể nhận được.

 

 

Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn

Người sử dụng lao động không được phép phân biệt đối xử với bạn vì:

  • niềm tin tôn giáo, đạo đức hoặc luân lý chân thành của bạn,
  • bạn kết hôn hoặc có mối liên quan đến một cá nhân của một tôn giáo cụ thể, hoặc
  • cách ăn mặc hoặc chải chuốt bạn làm theo vì lý do tôn giáo.

Ví dụ về phân biệt đối xử

Nói chung, điều này có nghĩa là bạn không thể:

  • bị sa thải,
  • bị từ chối một công việc hoặc cơ hội thăng tiến,
  • được giao ít việc hơn,
  • buộc phải nghỉ phép, hoặc
  • bị kỷ luật

vì niềm tin tôn giáo, đạo đức hoặc luân lý của bạn.

Nguồn lực bổ sung

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.

Vấn đề phổ biến