Là thợ mỏ tôi có quyền được hưởng lương như thế nào?

Quyền và trách nhiệm của thợ mỏ

Bạn có quyền được đảm bảo an toàn, trả lương và đào tạo theo Đạo luật về Sức khỏe và An toàn Khai khoáng của Liên bang năm 1977, như đã được sửa đổi. Bạn cũng được bảo vệ chống trả đũa vì đã khiếu nại về an toàn và không bị can thiệp vào việc thực hiện các quyền được bảo vệ của bạn.

Quyền được trả lương khi là thợ mỏ không làm việc do lệnh tạm ngưng

 MSHA có thể ban hành lệnh tạm ngưng đối với những nhà khai thác vi phạm Đạo luật hoặc các tiêu chuẩn của MSHA hoặc không giảm bớt vi phạm hoặc vì những nguy hiểm sắp xảy ra. Theo Mục 111 của Đạo luật, bạn có quyền được trả lương nếu bạn không làm việc do lệnh tạm ngưng được ban hành cho nhà khai thác. Ví dụ:

  • Nếu bạn đang làm việc theo ca khi lệnh tạm ngưng được ban hành và bạn không làm việc theo lệnh tạm ngưng, thì bạn có quyền được trả lương bình thường cho thời gian bị mất cho tiền lương của ca. Nếu lệnh tạm ngưng không bị chấm dứt trước ca tiếp theo, tất cả thợ mỏ trong ca tiếp theo có quyền được trả lương theo mức lương thông thường của họ trong thời gian họ không làm việc, tối đa bốn giờ.
  • Nếu bạn bị rút khỏi mỏ hoặc một phần của mỏ và không làm việc vì nhà khai thác không tuân thủ bất kỳ tiêu chuẩn bắt buộc nào về an toàn hoặc sức khỏe, thì bạn sẽ được trả lương cho thời gian bị mất ở mức lương thông thường cho thời gian bạn không làm việc hoặc cho một tuần, tùy con số nào thấp hơn.
  • Nếu nhà khai thác không tuân thủ lệnh tạm ngưng được ban hành theo Đạo luật và giữ bạn làm việc trong khu vực áp dụng lệnh này, bạn phải được nhận toàn bộ tiền bồi thường cho thời gian lệnh được ban hành cộng với số tiền tương đương với toàn bộ tiền bồi thường của bạn cho thời gian bạn đã làm việc sau khi lệnh được ban hành.
  • Lưu ý: Nếu bạn là thợ mỏ đang làm việc để khắc phục điều kiện dẫn đến lệnh tạm ngưng, thì công việc bạn làm không vi phạm lệnh và không được trả lương gấp đôi.

 

Nếu bạn hoặc người đại diện của bạn tin rằng bạn có quyền được bồi thường nhưng chưa nhận được, bạn phải nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban trong vòng 90 ngày sau khi khoảng thời gian không làm việc bắt đầu hoặc lẽ ra phải bắt đầu. Bạn có thể tham khảo các quy tắc thủ tục của Ủy ban tại 29 CFR 2700 hoặc tại http://www.fmshrc.gov.

Ai được bảo vệ?
Thợ mỏ, người đại diện của thợ mỏ và người xin việc có các quyền theo Đạo luật Khai khoáng. Tất cả những người (bao gồm cả người giám sát, nhà thầu, công nhân xây dựng hoặc phá dỡ và tài xế xe tải) làm việc tại mỏ đều được coi là “thợ mỏ” và có thể thực hiện các quyền Đạo luật trao cho họ.

 

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Chúng tôi cam kết giúp bạn hiểu các quyền của mình với tư cách là thợ mỏ.

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ:

Cơ quan Quản lý Sức khỏe và An toàn Khai khoáng (MSHA), Văn phòng Trợ lý: (202) 693-9414 hoặc AskMSHA@dol.gov

Khi bạn liên hệ với DOL, mọi cuộc thảo luận với chúng tôi, bao gồm cả khiếu nại, đều không phải trả phí và được giữ bí mật. Tên của bạn và bản chất của khiếu nại sẽ không được tiết lộ cho người sử dụng lao động của bạn. Trường hợp duy nhất chúng tôi chia sẻ thông tin đó là khi cần thiết để theo đuổi một cáo buộc và chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy khi được bạn cho phép hoặc nếu tòa án yêu cầu.


Bạn có thêm quyền và trách nhiệm với tư cách là thợ mỏ
Bạn có quyền:

  • Nộp đơn khiếu nại về một hành vi vi phạm được cho là nguy hiểm hoặc về vấn đề an toàn hoặc sức khỏe lên cơ quan Liên bang hoặc Tiểu bang, nhà khai thác mỏ, đại lý của nhà khai thác hoặc người đại diện của thợ mỏ.
  • Tham gia vào các thủ tục tố tụng theo Đạo luật như: làm chứng, hỗ trợ hoặc tham gia vào bất kỳ thủ tục tố tụng nào được thực hiện theo Đạo luật hoặc nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Đánh giá vấn đề về Sức khỏe và An toàn Khai khoáng của Liên bang.
  • Giám định y tế hoặc được xem xét chuyển vị trí công việc khác do tác nhân vật lý có hại, chất độc hại. (Ví dụ: một công nhân khai thác than có quyền được chụp X-quang phổi và khám sức khỏe để kiểm tra xem có mắc bệnh phổi đen [pneumoconiosis] và có khả năng được chuyển đến một vị trí ít bụi hơn nếu công nhân đó có kết quả chẩn đoán dương tính.)
  • Tự rút lui khỏi mỏ vì không được đào tạo về sức khỏe và an toàn cần thiết.
  • Từ chối làm việc trong điều kiện không an toàn hoặc không tốt cho sức khỏe. LƯU Ý: Bạn phải thông báo cho nhà khai thác về điều kiện này và cho họ cơ hội giải quyết tình huống.
  • Thực hiện bất kỳ quyền hợp pháp nào được cung cấp theo Đạo luật.

Bạn cần biết thêm thông tin?

The elaws (Employment Laws Assistance for Workers and Small Businesses) Advisors are a set of online tools developed by the U.S. Department of Labor to help employees and employers understand their rights and responsibilities under Federal employment laws.