Dịch vụ Việc làm và Đào tạo dành cho Cựu chiến binh

Khi nhấp vào đường liên kết bên dưới, bạn sẽ được chuyển đến cơ quan Dịch vụ Việc làm và Đào tạo dành cho Cựu chiến binh (VETS) của Bộ Lao động Hoa Kỳ. VETS phục vụ các cựu chiến binh Hoa Kỳ và các quân nhân xuất ngũ bằng cách chuẩn bị cho họ những nghề nghiệp có ý nghĩa, cung cấp các nguồn lực và kiến thức chuyên môn về việc làm cũng như bảo vệ quyền làm việc của họ.

 

https://www.dol.gov/agencies/vets

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.