Nhân viên cho con bú

Nhân viên đủ điều kiện có quyền nghỉ giải lao để vắt sữa.

Trong 1 năm sau khi sinh, nhân viên đủ điều kiện (những người có quyền làm thêm giờ theo Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng), có quyền được nghỉ giải lao hợp lý để vắt sữa. Hiểu rằng mỗi cá nhân sẽ có những nhu cầu khác nhau, người sử dụng lao động phải cung cấp thời gian nghỉ giải lao hợp lý để vắt sữa thường xuyên theo nhu cầu của nhân viên cho con bú. Tần suất nghỉ cũng như thời gian của mỗi lần nghỉ có thể sẽ khác nhau.

Ngoài ra, bạn có quyền có một nơi, ngoài nhà vệ sinh, được che chắn khỏi tầm nhìn và không bị đồng nghiệp và công chúng xâm nhập, để vắt sữa. Phòng vệ sinh, kể cả khi đảm bảo sự riêng tư, không phải là nơi được phép.

Tiểu bang của bạn cũng có thể có các biện pháp bảo vệ cao hơn cho nhân viên vắt sữa (ví dụ: cung cấp thời gian nghỉ bù, cung cấp thời gian nghỉ cho nhân viên được miễn làm thêm giờ hoặc cung cấp thời gian nghỉ sau 1 năm kể từ khi sinh con).

Busy mother pumping breastmilk by Automatic breast pump machine wirh Nursing or Breastfeeding fabric cover while working on laptop pc computer on table. Motherhood in corporate office.

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Chúng tôi cam kết giúp bạn hiểu các quyền của mình với tư cách là người lao động. Bạn có thể tìm câu trả lời cho nhiều câu hỏi về các quyền được hưởng lương của mình bằng cách sử dụng Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) và Nguồn tham khảo về Lương và Giờ làm việc:

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tiền lương và Giờ làm việc của Bộ Lao động Hoa Kỳ: 1-866-4-US-WAGE (1-866-487-9243)

Mọi cuộc thảo luận với chúng tôi, bao gồm cả khiếu nại, đều không phải trả phí và được giữ bí mật. Tên của bạn và bản chất của khiếu nại sẽ không được tiết lộ cho người sử dụng lao động của bạn. Trường hợp duy nhất chúng tôi chia sẻ thông tin đó là khi cần thiết để theo đuổi một cáo buộc và chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy khi được bạn cho phép hoặc nếu tòa án yêu cầu.

Ngoài ra, bạn được bảo vệ chống lại sự phân biệt đối xử dựa trên tình trạng mang thai, sinh con hoặc tình trạng bệnh lý liên quan đến việc mang thai hoặc sinh con. Vì tiết sữa là tình trạng y tế liên quan đến thai kỳ, nên việc đối xử kém thuận lợi hơn với nhân viên tiết sữa có thể dẫn đến suy luận về sự phân biệt đối xử bất hợp pháp. Nhân viên đang cho con bú phải có khả năng giải quyết các nhu cầu liên quan đến tiết sữa ở mức độ giống như cô và đồng nghiệp có thể giải quyết các tình trạng y tế hạn chế tương tự khác. Ví dụ: nếu người sử dụng lao động cho phép nhân viên thay đổi lịch làm việc hoặc sử dụng thời gian nghỉ ốm để đi khám bác sĩ định kỳ và để giải quyết các tình trạng y tế không làm mất khả năng lao động, thì họ phải cho phép nhân viên nữ thay đổi lịch làm việc hoặc sử dụng thời gian nghỉ ốm cho các nhu cầu liên quan đến cho con bú.

Nguồn lực bổ sung

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.

Vấn đề phổ biến