Giấy tờ công dân và nhập cư

Bạn được bảo vệ chống phân biệt đối xử.

Người sử dụng lao động phải cho phép bạn chọn giấy tờ hợp lệ bạn sẽ xuất trình để chứng minh rằng mình được phép làm việc tại Hoa Kỳ. Người sử dụng lao động không được đối xử khác biệt với bạn trong quá trình xác minh rằng bạn được phép làm việc tại Hoa Kỳ.

Người sử dụng lao động không được trả đũa hoặc đe dọa những người lao động phàn nàn về kiểu phân biệt đối xử này. Nếu người sử dụng lao động phân biệt đối xử với bạn theo một trong những cách này, bạn có thể được thuê lại, được phép tiếp tục làm việc hoặc được trả tiền cho thời gian đáng lẽ bạn phải được phép làm việc.

Phân biệt đối xử có thể bao gồm cả các yêu cầu về những giấy tờ cụ thể hoặc giấy tờ bổ sung để chứng minh bạn được phép làm việc tại Hoa Kỳ. Kiểu phân biệt đối xử này thường xảy ra khi bạn hoàn thành Mẫu I-9. Ví dụ: nếu bạn xuất trình giấy phép lái xe hoặc thẻ căn cước do tiểu bang cấp và thẻ An sinh Xã hội không hạn chế, người sử dụng lao động không được yêu cầu bạn xuất trình giấy phép lao động hoặc Thẻ Thường trú Nhân.

USA Green Card or permanent resident card and employment authorization card

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Bộ phận Quyền của Người nhập cư và Người lao động (IER) thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chịu trách nhiệm thực thi luật Liên bang bảo vệ người lao động chống phân biệt đối xử trong tuyển dụng dựa trên quốc tịch, tình trạng nhập cư hoặc nguồn gốc quốc gia.

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ:

1-800-255-7688

Nguồn lực bổ sung

Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn

Bạn có thể chọn những giấy tờ theo Mẫu I-9 được chấp nhận để xuất trình nhằm xác minh bạn đủ điều kiện làm việc.

Người sử dụng lao động không được từ chối chấp nhận giấy tờ hợp pháp chứng minh điều kiện được làm việc của bạn hoặc yêu cầu giấy tờ bổ sung ngoài những gì pháp luật yêu cầu, khi xác minh điều kiện làm việc (hãy hoàn thành Mẫu I-9 hoặc tạo một trường hợp E-Verify (xác minh điện tử)), dựa trên nguồn gốc quốc gia hoặc tình trạng công dân của bạn.

Ví dụ về phân biệt đối xử

Nói chung, điều này có nghĩa là bạn không thể:

  • bị yêu cầu xuất trình một giấy tờ “nhập cư”,
  • bị từ chối một công việc vì đã không xuất trình một giấy tờ cụ thể mà người sử dụng lao động thích thay vì giấy tờ được chấp nhận bạn đã xuất trình,
  • đòi hỏi nhiều giấy tờ hơn Mẫu I-9 yêu cầu, hoặc
  • bị đe dọa hoặc trả đũa vì đã lên tiếng về yêu cầu giấy tờ mang tính phân biệt đối xử của người sử dụng lao động dựa trên tình trạng công dân hoặc tình trạng nhập cư của bạn.

Hãy liên hệ với Bộ phận Quyền của Người nhập cư và Người lao động (IER) thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nếu bạn có thắc mắc về việc liệu bạn có được bảo vệ chống lại hình thức phân biệt đối xử này hay không.

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.

Vấn đề phổ biến