Khuyết tật

Bạn được bảo vệ chống phân biệt đối xử.

Bạn có quyền được bảo vệ chống phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật. Một số luật chống phân biệt đối xử với người khuyết tật của liên bang áp dụng cho những người khuyết tật đủ điều kiện và đang làm việc cho người sử dụng lao động thuộc phạm vi điều chỉnh trong khu vực tư nhân, chính quyền tiểu bang và địa phương cũng như chính phủ liên bang.

Nói chung, người sử dụng lao động không được hỏi những câu hỏi liên quan đến tình trạng khuyết tật hoặc yêu cầu kiểm tra y tế cho đến sau khi ứng viên nhận được lời đề nghị làm việc có điều kiện. Tuy nhiên, một số người sử dụng lao động có hợp đồng hoặc hợp đồng phụ với liên bang được yêu cầu mời ứng viên tự nguyện tự xác định (thông qua biểu mẫu chính thức của chính phủ) là người khuyết tật ở cả giai đoạn trước và sau khi đề nghị để tuân thủ các quy định yêu cầu họ thực hiện các bước chủ động để tuyển dụng người khuyết tật đủ tiêu chuẩn. Ngoài ra, các nhà thầu và nhà thầu phụ liên bang này được yêu cầu mời ứng viên hiện tại tự xác định là người khuyết tật trên cơ sở định kỳ. Điều quan trọng cần lưu ý là những lời mời tự xác định như vậy được cho phép khi câu hỏi được đặt ra cho mục đích hành động khẳng định.

Woman using sign language
Happy businessman in a wheelchair and his female colleague communicating while being on the move in a hallway.

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Chúng tôi cam kết giúp bạn hiểu các quyền của mình với tư cách là người lao động. Bạn có thể tìm câu trả lời cho nhiều câu hỏi về các quyền của mình bằng cách sử dụng Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ):

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ:

Nguồn lực bổ sung

Phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật của một người cũng có thể xảy ra khi các chính sách hoặc thủ tục rõ ràng là công bằng của người sử dụng lao động có tác động phân biệt đối xử không chủ ý đối với người khuyết tật và không chứng minh được rằng chính sách này có liên quan đến công việc hoặc phù hợp với nhu cầu kinh doanh. Hành vi phân biệt đối xử có thể xảy ra khi bạn và người đã phân biệt đối xử bạn có chung một đặc điểm được bảo vệ.

Bạn có quyền có được sự điều chỉnh hợp lý để giúp bạn nộp đơn xin việc, thực hiện các chức năng thiết yếu trong công việc, hoặc hưởng các lợi ích và đặc quyền khi làm việc, giống như những nhân viên có hoàn cảnh tương tự khác không bị khuyết tật, trừ phi làm như vậy sẽ gây khó khăn quá mức cho người sử dụng lao động.

Bạn có quyền nộp đơn khiếu nại hoặc Cáo buộc Phân biệt đối xử, tham gia vào một cuộc điều tra hoặc vụ kiện về phân biệt đối xử trong tuyển dụng, tham gia vào bất kỳ hoạt động tạo cơ hội việc làm bình đẳng (EEO) được bảo vệ nào, hoặc phản đối hành vi quấy rối hoặc phân biệt đối xử mà không bị người sử dụng lao động trả đũa.

Bạn thường có quyền được bảo vệ chống lại hành vi phân biệt đối xử bất kể tình trạng nhập cư của bạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tình trạng nhập cư có thể hạn chế các biện pháp khắc phục mà bạn có thể nhận được.

Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn

Người sử dụng lao động không được phép phân biệt đối xử với bạn dựa trên thực tế là bạn:

  • bị suy yếu về thể chất hoặc tinh thần làm hạn chế đáng kể một hoặc nhiều hoạt động chính trong cuộc sống,
  • có hồ sơ về tình trạng khuyết tật,
  • được coi là bị khuyết tật, hoặc
  • có quan hệ với người khuyết tật.

Ví dụ về phân biệt đối xử

Nói chung, điều này có nghĩa là bạn không thể:

  • bị sa thải,
  • bị từ chối một công việc hoặc cơ hội thăng tiến,
  • được giao ít việc hơn,
  • buộc phải nghỉ phép, hoặc
  • bị kỷ luật

vì khuyết tật.

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.

Vấn đề phổ biến