Thông tin di truyền

Bạn được bảo vệ chống phân biệt đối xử.

Bạn được bảo vệ chống lại sự phân biệt đối xử liên quan đến thông tin di truyền của bạn, bao gồm cả tiền sử gia đình. Người sử dụng lao động thuộc phạm vi điều chỉnh không được sử dụng thông tin di truyền (chẳng hạn như xét nghiệm di truyền của bạn hoặc các thành viên trong gia đình bạn, tiền sử gia đình của bạn hoặc yêu cầu hoặc biên nhận của bạn liên quan đến các dịch vụ di truyền như tư vấn di truyền) để đưa ra quyết định tuyển dụng.

Phân biệt đối xử trong tuyển dụng cũng có thể xảy ra khi các chính sách hoặc thông lệ có vẻ công bằng của người sử dụng lao động có tác động tiêu cực đáng kể đến mọi người do đặc điểm được bảo vệ mà không chứng minh được rằng các chính sách hoặc thông lệ đó có liên quan đến công việc và phù hợp với nhu cầu kinh doanh. Hành vi phân biệt đối xử cũng có thể xảy ra khi bạn và người đã phân biệt đối xử bạn có chung một đặc điểm được bảo vệ.

Luật pháp thường không cho phép nhà tuyển dụng tìm hiểu về thông tin di truyền của bạn. Có sáu trường hợp ngoại lệ đối với quy tắc này, chẳng hạn như vô tình nghe được các cuộc trò chuyện của bạn về sức khỏe của bạn hoặc lấy thông tin về tiền sử gia đình của bạn trong quá trình chứng nhận nghỉ phép theo luật. Luật pháp cũng cấm người sử dụng lao động tiết lộ bất kỳ thông tin di truyền nào họ có được, trừ những trường hợp hạn chế (chẳng hạn như nếu bạn gửi văn bản yêu cầu cung cấp thông tin di truyền là một phần của các dịch vụ y tế hoặc di truyền mà bạn nhận được từ người sử dụng lao động hoặc để đáp ứng lệnh của tòa án) yêu cầu thông tin di truyền một cách cụ thể).

The mid adult female doctor explains the patient's test results to the young adult female family member as they stand in the hospital walkway.

Người sử dụng lao động phải giữ mọi thông tin di truyền mà họ có được trong hồ sơ y tế tách biệt với hồ sơ nhân sự và coi những hồ sơ đó là hồ sơ y tế bí mật.

Bạn có quyền nộp đơn khiếu nại hoặc Cáo buộc Phân biệt đối xử, tham gia vào một cuộc điều tra hoặc vụ kiện về phân biệt đối xử trong tuyển dụng, tham gia vào bất kỳ hoạt động tạo cơ hội việc làm bình đẳng (EEO) được bảo vệ nào, hoặc phản đối hành vi quấy rối hoặc phân biệt đối xử mà không bị người sử dụng lao động trả đũa.

Bạn thường có quyền được bảo vệ chống lại hành vi phân biệt đối xử bất kể tình trạng nhập cư của bạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tình trạng nhập cư có thể hạn chế các biện pháp khắc phục mà bạn có thể nhận được.

Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn

Người sử dụng lao động không được phép phân biệt đối xử với bạn vì:

  • tiền sử gia đình của bạn,
  • thông tin từ các xét nghiệm di truyền của bạn hoặc thành viên gia đình bạn (chẳng hạn như xét nghiệm để xác định xem ai đó có gen chỉ ra khuynh hướng mắc một số dạng ung thư vú hay xét nghiệm để xác định sự hiện diện của bất thường di truyền ở thai nhi),
  • yêu cầu hoặc biên nhận của bạn hoặc thành viên gia đình bạn liên quan đến các dịch vụ di truyền hoặc tham gia vào nghiên cứu lâm sàng bao gồm các dịch vụ di truyền, và
  • thông tin di truyền của thai nhi do bạn hoặc thành viên gia đình mang theo và thông tin di truyền của bất kỳ phôi thai nào do bạn hoặc thành viên gia đình nắm giữ hợp pháp bằng công nghệ hỗ trợ sinh sản.

Người sử dụng lao động không bao giờ được sử dụng thông tin di truyền để đưa ra quyết định tuyển dụng vì thông tin di truyền không liên quan đến khả năng làm việc hiện tại của bạn.

Ví dụ về phân biệt đối xử

Nói chung, điều này có nghĩa là bạn không thể:

  • bị sa thải,
  • bị từ chối một công việc hoặc cơ hội thăng tiến,
  • được giao ít việc hơn,
  • buộc phải nghỉ phép, hoặc
  • bị kỷ luật

vì tiền sử gia đình hoặc thông tin di truyền, bao gồm cả tiền sử gia đình.

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.

Vấn đề phổ biến