Chương trình thị thực H-1B

Bạn được bảo vệ chống phân biệt đối xử.

Chương trình H-1B cho phép người sử dụng lao động thuê lao động nước ngoài có tay nghề cao trong các ngành nghề đặc biệt và cho phép tuyển dụng tạm thời những cá nhân đủ tiêu chuẩn mà lẽ ra không được phép làm việc tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, có những biện pháp bảo vệ nhằm giúp đảm bảo rằng chương trình này không được sử dụng để phân biệt đối xử với người lao động Mỹ. Ngoài ra còn có các biện pháp bảo vệ nhằm bảo vệ người lao động làm việc theo chương trình H-1B.

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Chúng tôi cam kết giúp bạn hiểu các quyền của mình với tư cách là người lao động. Bạn có thể tìm câu trả lời cho nhiều câu hỏi về các quyền của mình bằng cách sử dụng Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ):

Nếu nghi ngờ rằng bạn hoặc người khác có thể là nạn nhân của hành vi gian lận hoặc lạm dụng H-1B, bạn có thể chọn gửi email cho Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS). Bạn cũng có thể báo cáo cáo buộc vi phạm H-1B bằng cách liên hệ với Bộ phận Tiền lương và Giờ làm việc (WHD) của Bộ Lao động. Bạn có thể liên hệ với Bộ phận Quyền của Người nhập cư và Người lao động (IER) thuộc Phòng Quyền Công dân tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hoặc Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng (EEOC) nếu bạn tin rằng người sử dụng lao động đã có hành vi phân biệt đối xử do nguồn gốc quốc gia.

 

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ:

WHD: 1-866-4-US-WAGE (1-866-487-9243)

Có dịch vụ phiên dịch cho nhiều ngôn ngữ.

Người sử dụng lao động không được phân biệt đối xử với người xin việc hoặc người lao động vì nguồn gốc quốc gia của họ. Người lao động có thể liên hệ với Bộ phận Quyền của Người nhập cư và Người lao động (IER) thuộc Phòng Quyền Công dân tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hoặc Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng (EEOC) nếu họ tin rằng người sử dụng lao động đã phân biệt đối xử với họ do nguồn gốc quốc gia.

Ngoài ra, người lao động Mỹ có trình độ và kinh nghiệm tương tự có thể được bảo vệ chống lại sự phân biệt đối xử của người sử dụng lao động vì họ ưu ái người lao động H-1B. Tất cả người sử dụng lao động H-1B phải cung cấp cho người lao động H-1B điều kiện làm việc không ảnh hưởng xấu đến điều kiện làm việc của người lao động Mỹ có việc làm tương tự. Một số “người sử dụng lao động phụ thuộc” và “người cố ý vi phạm” H-1B có các yêu cầu bổ sung. Họ phải chứng minh rằng họ đã tuyển dụng và cung cấp việc làm cho một số ứng viên Mỹ “có trình độ tương đương hoặc tốt hơn” và cũng bị cấm thay thế người lao động Mỹ trong vòng 90 ngày trước hoặc sau khi họ yêu cầu thuê người lao động H-1B trong các công việc tương tự. Những người lao động Mỹ tin rằng người sử dụng lao động đã từ chối thuê họ hoặc thay thế họ để ưu ái người lao động H-1B có thể liên hệ với Bộ phận Tiền lương và Giờ làm việc (WHD) của Bộ Lao động Hoa Kỳ (DOL).

Nguồn lực bổ sung

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.

Vấn đề phổ biến