Hiểu các quyền của bạn

Tài liệu Hiểu các quyền của bạn nêu những quyền của bạn có với tư cách là người lao động.
Tài liệu được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ để bạn tiện tham khảo.

Trang web đồng hành của Worker.gov, Employer.gov, cung cấp thông tin về trách nhiệm của người tạo việc làm đối với người lao động của họ và trả lời các câu hỏi thường gặp. Cũng bao gồm trong bộ nguồn hỗ trợ tuân thủ này là elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ), một bộ công cụ trực tuyến, tương tác giúp người sử dụng lao động và người lao động tìm hiểu thêm về các quyền và trách nhiệm của họ theo nhiều luật lao động của Liên bang.